Nawigacja

Książki – Warszawa

Międzynarodówka antykościelna. Współpraca polskiego Urzędu do spraw Wyznań z jego odpowiednikami w państwach komunistycznych (1954-1989) – preliminaria badawcze

  • Międzynarodówka antykościelna

Bartłomiej Noszczak, Międzynarodówka antykościelna. Współpraca polskiego Urzędu do spraw Wyznań z jego odpowiednikami w państwach komunistycznych (1954-1989) preliminaria badawcze, Warszawa 2020, 224 s., ISBN 978-83-8098-340-3                              

Publikacja ukazuje współpracę Urzędu ds. Wyznań  z analogicznymi instytucjami z krajów demokracji ludowej. Spotkania dwu- i wielostronne były dla zatrudnionych w nich towarzyszy okazją do wymiany doświadczeń oraz projektowania wspólnych działań antykościelnych.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPNSprzedaż wysyłkowa

do góry