Nawigacja

Książki – Warszawa

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956, Tom 1: Powiat Sokołów Podlaski

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956, Tom 1: Powiat Sokołów Podlaski, Materiały z sesji naukowej „Represje i opór przeciw rządom komunistycznym w powiecie Sokołów Podlaski po 1944 r.”, red. Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Instytut Pamięci Narodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM,  Warszawa 2007, 570 s.

Książka Powiat Sokołów Podlaski stanowi I tom serii Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956. Ta inicjatywa badawcza, podjęta przez historyków z Oddziału Warszawskiego IPN, wpisuje się w nurt badań regionalnych, które mają dać pełny obraz instalowania rządów PPR-PZPR w terenie i ich systemowych działań prowadzących do zniewolenia społeczeństwa. Ma ona także za zadanie przybliżyć, a wielu przypadkach całkowicie odsłonić nieznane dotąd karty oporu zbrojnego i politycznego miejscowych działaczy niepodległościowych. Ma również pokazać, że tlący się przez kilka powojennych lat opór wobec rządów komunistycznych możliwy był tylko dzięki wsparciu znaczącej części mieszkańców Mazowsza i Podlasia.

Powiat sokołowski stanowił pod tym względem teren wyjątkowy. Przez kilka lat po zakończeniu wojny funkcjonował tu stan wojenny, który zaznaczył swój szlak setkami pacyfikacji, tysiącami aresztowanych i represjonowanych przez resort bezpieczeństwa oraz setkami zabitych.
 
SPIS TREŚCI

Wstęp
Słowo wstępne
Zamiast wstępu – od zespołu autorskiego OBEP IPN w Warszawie

Część I Referaty

Podziemie niepodległościowe w powiecie Sokołów Podlaski 1944–1952

Działania represyjne UB wobec podziemia i społeczeństwa na terenie powiatu Sokołów Podlaski w latach 1945–1956
Aneks – Stan agentury pozostającej na kontakcie PUBP w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sokołowie Podlaskim w latach 1944–1954 (ludzie – struktury)
Aneks nr 1 – PUBP/PUds.BP w Sokołowie Podlaskim
Aneks nr 2 – Wykaz (niepełny) funkcjonariuszy PUBP Sokołów Podlaski z lat 1945–1952
Aneks nr 3 – Obsada PUBP Sokołów Podlaski wg nowych etatów
Aneks nr 4 – Stan osobowy PUBP Sokołów Podlaski na dzień 1 stycznia 1949 r.
Aneks nr 5 – Obsada PUBP w Sokołowie w chwili obejmowania funkcji kierownika przez chor. Zygmunta Kacperskiego 31 października 1952 r.

Działalność NKWD na Podlasiu w latach 1944–1945

Zbrodnie sądowe na terenie powiatu Sokołów Podlaski

Straty osobowe powiatu sokołowskiego w latach 1944–1952

Część II Aneksy

Aneks nr 1 – Akcje podziemia niepodległościowego na terenie powiatu Sokołów Podlaski w latach 1944–1952

Aneks nr 2 – Dokumenty struktur niepodległościowych działających na terenie powiatu Sokołów Podlaski

Aneks nr 3 – Dokumenty wytworzone przez Urząd Bezpieczeństwa, Milicję Obywatelską, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsko Polskie (Ludowe)

Spis dokumentów
Wykaz ważniejszych skrótów
Bibliografia selektywna
Indeks osobowy
 

Gdzie kupić publikacje:

Warszawa

do góry