Nawigacja

Książki – Warszawa

Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się nie udało? Szkice. Wspomnienia. Polemiki

Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się nie udało? Szkice. Wspomnienia. Polemiki, red. Robert Spałek, Warszawa 2010, 477 s.

Książka składa się z trzech części:

- Szkiców naukowych i popularnonaukowych na temat historii PPS w latach 1918–1990

- Zapisu dyskusji naukowej na temat porażek i sukcesów PPS w latach 1944–1990

- Relacji, wspomnień, polemik współtwórców podziemnej PPS, którzy działali w niej po 1987 r.

Publikacja porządkuje, przybliża i analizuje wydarzenia, biografie i postawy ludzi, którzy kształtowali PPS w kraju i na emigracji. Podsumowuje tę wiedzę i przedstawia jej najnowsze interpretacje.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I
SZKICE

Stanisław Michałowski
PPS w okresie II Rzeczypospolitej – sukcesy i porażki

Waldemar Grabowski
PPS w Polskim Państwie Podziemnym (1939–1945)

Romuald Turkowski
Rola PPS w historii parlamentaryzmu polskiego na wychodźstwie podczas II wojny światowej

Robert Spałek
Między pragmatyzmem a zdradą. Zawłaszczenie PPS w kraju (1944–1948)

Janusz Marszalec
Procesy i prześladowania przywódców PPS-WRN w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku

Andrzej Friszke
PPS na emigracji. Spory o strategię polskich socjalistów (1945–1980)

Rafał Chwedoruk
PPS w latach 1987–1990. Działalność i myśl polityczna

Jacek Pawłowicz
Działania operacyjne wobec PPS w latach 1987–1990 w dokumentach Służby Bezpieczeństwa

Część II
PANEL POLITOLOGICZNO-HISTORYCZNY z udziałem Włodzimierza Bernackiego, Rafała Chwedoruka, Antoniego Dudka, Andrzeja Friszke, Stanisława Michałowskiego (moderator Kazimierz Krajewski)

Część III
PANEL WSPOMNIENIOWY (1987–1990) z udziałem Wojciecha Borowika, Grzegorza Ilki, Jacka Pawłowicza, Józefa Piniora (moderator Robert Spałek) – zawiera „List emigracyjnych działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej do uczestników Konferencji naukowej pt. PPS. Dlaczego się nie udało?”

Aneksy:
Relacja Bogdana Żurka
List Piotra Ikonowicza Mój głos w dyskusji

Wykaz skrótów

Indeks nazwisk

do góry