Nawigacja

Książki – Warszawa

Obszar Zachodni Zrzeszenia WiN 1945

Obszar Zachodni Zrzeszenia WiN 1945, red. Kazimierz Krajewski, Warszawa 2019, 428 s., ISBN: 978-83-8098-742-5

Publikacja przedstawia historię Obszaru Zachodniego AK-DSZ-WiN – jednej z najmniej rozpoznanych i opisanych struktur antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej

Obszar Zachodni AK-DSZ-WiN to historia wyjątkowej pod względem jakościowym struktury konspiracji poakowskiej, która na poziomie komendy starała się wypracować swój własny model funkcjonowania – różny od znacznie silniejszych Obszarów Centralnego i Południowego DSZ-WiN. Opierał się on na elitarnych placówkach wywiadowczych – odpowiadających w ogólnym zarysie koncepcji gen. S. Tatara. Jak w soczewce, w historii tego obszaru uwidoczniły się wszystkie mankamenty funkcjonowania konspiracji antykomunistycznej – brak spójnej koncepcji, konflikty interesów, niezrozumienie sytuacji szeregowych członków AK ściganych przez komunistyczne służby specjalne.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944–1956”.

do góry