Nawigacja

Aktualności

Przejazd samochodami historycznymi przez miejsca kaźni żołnierzy podziemia niepodległościowego na warszawskiej Pradze – 1 marca 2021

W tym roku obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na warszawskiej Pradze ze względu na obostrzenia pandemiczne miały nieco inny przebieg. Zamiast marszu odbył się przejazd samochodami historycznymi przez miejsca kaźni żołnierzy podziemia niepodległościowego. Praga była pierwszą dzielnicą Warszawy, gdzie Armia Czerwona jeszcze podczas powstania warszawskiego zaczęła tworzyć więzienia dla żołnierzy podziemia niepodległościowego.

Wydarzenie miało charakter edukacyjny, którego celem  było uczczenie pamięci o bohaterach podziemia antykomunistycznego i rozszerzenie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, ich losach i miejscach, w których byli przetrzymywani, torturowani i mordowani. 

Projekt zrealizowany został ze środków Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury Urzędu Dzielnicy Praga Północ i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie.

Wydarzenia upamiętniające praskie miejsca kaźni odbyły się w sześciu lokalizacjach. Pierwszym miejscem na trasie była ul. 11 Listopada 68 – dawny wojskowy Trybunał Wojenny, a następnie ul. Strzelecka 8 – dawna kwatera główna dowództwa NKWD na Polskę (obecnie Izba Pamięci). Dalej uczestnicy dojechali na ul. Namysłowską pod Pomnik ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach, gdzie znajdowało się słynne więzienie Toledo. Następnie i przejechali na ul. Cyryla i Metodego 4, gdzie znajdował się Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Kolejnym punktem był dawny Trybunał Wojskowy Armii Czerwonej przy ul. Jagiellońskiej 38. Przejazd zakończył się przy ul. Sierakowskiego 7. Znajdowała się tu pierwsza siedziba Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a później Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.

W każdym z wymienionych punktów wystawione były warty, delegacje składały kwiaty, a uczestnicy odśpiewali hymn Polski. Historię tych miejsc opowiedział Marcin Łaszczyński z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.

Punktem kulminacyjnym było odsłonięcie tablicy pamiątkowej na fasadzie budynku VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV sfinansowanej przez warszawski Oddział IPN. Tablica została odsłonięta w hołdzie polskim patriotom, ofiarom trybunału wojennego Armii Czerwonej, działającego w tym budynku w latach 1945–1946, więzionym, torturowanym i mordowanym przez funkcjonariuszy sowieckiego kontrwywiadu wojskowego „Smiersz”. 

 

 

do góry