Nawigacja

Aktualności

Strzelecka 8 – Izba Pamięci. Pierwszy rok działalności 2020-2021

Fotograficzna dokumentacja pierwszego roku działalności Izby Pamięci - Strzelecka 8, mieszczącej się budynku dawnego aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie (wcześniej kwatery głównej wojsk NKWD), działającej przy Oddziale IPN-KSZpNP w Warszawie.

Budynek przy ul. Strzeleckiej 8 (dawniej ul. Środkowej 13) powstał w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. Do 1939 r. był w stanie surowym, niezamieszkany. W czasie II wojny światowej zasiedlili go częściowo tzw. dzicy lokatorzy, których usunęli Sowieci po zdobyciu Pragi we wrześniu 1944 r. Późną jesienią 1944 r. obiekt ten stał się kwaterą główną NKWD na obszarze Polski lubelskiej. Przez kilka tygodni urzędował tu gen. Iwan Sierow, tuż obok zaś płk Michałow (dowódca tzw. warszawskiej grupy operacyjnej). Tu zwożono aresztowanych żołnierzy polskiego ruchu niepodległościowego, tu w mieszkaniach zamienionych na pokoje przesłuchań prowadzono śledztwa. Przez zaadaptowane na areszt podręczny piwnice przewinęły się setki osób, stąd ekspediowano je do obozu w Rembertowie. Począwszy od lata 1945 r., gmach przy Strzeleckiej stracił stopniowo swoją rangę w hierarchii sowieckich placówek operacyjno-śledczych. Ostatecznie jesienią 1945 r. przejął go WUBP w Warszawie – wykorzystując jako jeden z aresztów podręcznych. Tę funkcje budynek pełnił najprawdopodobniej do 1948 r., po czym został przekazany resortowemu kwaterunkowi.

Zapraszamy na portal Strzelecka 8- Izba Pamięci: https://www.facebook.com/ipn.strzelecka8

do góry