Nawigacja

Aktualności

Oferta Edukacyjna Strzeleckiej 8 – Izby Pamięci przy IPN

Izba Pamięci Strzelecka 8 (IPN) zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w lekcjach:

 • stacjonarnych – prowadzonych przez edukatorów w Izbie Pamięci Strzelecka 8
 • online – prowadzonych za pomocą aplikacji Teams
 • mobilnych – prowadzonych przez pracowników w szkole (dotyczy szkół na terenie Mazowsza).

Tematy lekcji są zgodne z podstawą programową, więc mogą być też traktowane jako lekcje historii realizowane poza budynkiem szkoły.

Zapraszamy uczniów także do udziału w:

 • prelekcjach – o tematyce związanej ze zbrodniami komunistycznymi
 • projektach edukacyjnych – np. projekt Dokumentaliści zbrodni, który polega na przygotowaniu reportażu filmowego dotyczącego miejsc zbrodni komunistycznych w regionie
 • spacerach historycznych – prowadzonych przez pracowników Izby Pamięci po miejscach zbrodni komunistycznych na warszawskiej Pradze
 • konkursach – dotyczących ofiar reżimu komunistycznego i miejsc zbrodni komunistycznych.

Izba Pamięci Strzelecka 8 dla nauczycieli przygotowała:

 • konkursy – „Trudna pamięć” – ogólnopolski konkurs na scenariusz lekcji o tematyce zbrodni komunistycznych
 • seminaria i szkolenia – „Śladami zbrodni komunistycznych – kamienica przy ulicy Strzeleckiej 8 w Warszawie”

(spotkania w formie stacjonarnej lub online)

 • scenariusze lekcji – do pobrania ze strony internetowej Izby Pamięci Strzelecka 8
 • konferencje i projekty edukacyjne – np. „projekt Śladami zbrodni”.

Udzielamy też Honorowego Patronatu Izby Pamięci Strzelecka 8 dla przedsięwzięć związanych z edukacją, edukacją historyczną lub edukacją regionalną, a także z upamiętnianiem ofiar reżimu komunistycznego i miejsc związanych ze zbrodniami komunistycznymi.

Szczegółowe informacje:

 Izba Pamięci IPN Strzelecka 8

 Adres: ul. Strzelecka 8, 03-433 Warszawa (Praga-Północ)

 tel. 22 270 15 41

 e-mail: strzelecka8.warszawa@ipn.gov.pl

 adres do korespondencji: pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa

W załączniku pełna oferta. Wszystkie lekcje, projekty i wydarzenia są bezpłatne.

***

W latach 1944–1956 na terenie naszego kraju istniało wiele tajnych więzień i aresztów, które były miejscami kaźni i cierpienia osób sprzeciwiających się sowietyzacji Polski.

W Warszawie przy ulicy Strzeleckiej 8 w latach 1944–1945 mieściła się Kwatera Główna NKWD w Polsce, a od 1945 do 1948 roku areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W tym budynku brutalnie przesłuchiwano i mordowano żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego.

W piwnicach zachowały się w formie nienaruszonej ślady po dawnym areszcie WUBP w Warszawie oraz inskrypcje więźniów będące dowodem ich prześladowań. Wyjątkowy w skali całego kraju charakter tego budynku sprawił, że w lutym 2020 roku Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu otworzył tu Izbę Pamięci.

Na parterze prezentowana jest skala represji komunistycznych na przygotowanej przez  Oddział IPN w Warszawie stałej ekspozycji pt. „Czerwona mapa Warszawy”.

Izba Pamięci (IPN) Strzelecka 8 prowadzi działalność o charakterze edukacyjnym, związaną głównie z historią represji komunistycznych w Warszawie, jak też gromadzi informacje dotyczące zbrodni komunistycznych w skali całej Polski. Tutaj historia została wyryta na ścianach – miejsce to edukuje dzięki swojemu autentyzmowi. Jest ono świadectwem tego, jak wyglądało zniewolenie Polski po 1944 roku i czego doświadczały ofiary reżimu komunistycznego.

do góry