Nawigacja

Aktualności

II etap i finał konkursu dla uczniów szkół podstawowych z Mazowsza „Armia Krajowa – armia inna niż wszystkie” – Warszawa, 5 kwietnia 2022

We wtorek 5 kwietnia 2022 r. w Izbie Pamięci Strzelecka 8 odbył się drugi etap i jednocześnie finał konkursu dla uczniów szkół podstawowych z Warszawy i Mazowsza pt. „Armia Krajowa – armia inna niż wszystkie”.

Celem konkursu było poszerzanie wiedzy o Armii Krajowej wśród młodego pokolenia Polaków, poznanie jej struktury i form działalności oraz pogłębianie zainteresowania uczestników konkursu najnowszą historią Polski.

Konkurs miał charakter dwuetapowy. W pierwszym uczestnicy zmierzyli się z testem (pytania otwarte i zamknięte) wiedzy o Armii Krajowej, w drugim etapie przedstawili prezentację dotyczącą wybranego żołnierza AK związanego z terenem ich zamieszkania.

Laureaci:

I miejsce: Paweł Bańkowski – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek w Warszawie

II miejsce: Iga Winiarska – Szkoła Podstawowa nr 356 w Warszawie

III miejsce Cyryl Łuczyński – Szkoła Podstawowa nr 3 w Piastowie

Konkurs został zgłoszony do wykazu dającego dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

do góry