Nawigacja

Aktualności

CALL FOR PAPERS Ogólnopolska konferencja naukowa „II RP: cienie i blaski. Próba bilansu z perspektywy stulecia” – Warszawa, 8 listopada 2022 (zgłoszenia do 14 sierpnia 2022 r.)

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „II RP: cienie i blaski. Próba bilansu z perspektywy stulecia”.

TERMIN KONFERENCJI: 8 listopada 2022 (wtorek)

MIEJSCE:  Centralny Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, Warszawa.

W opinii publicznej, a niekiedy i w świecie naukowym można dostrzec uproszczony obraz międzywojennej Polski: bądź jednoznacznie pozytywny, bądź zdecydowanie krytyczny. Oba te podejścia stanowią przejaw (de)mitologizacji II RP. Proces ten ułatwia zarówno dziedzictwo kilkudziesięciu lat komunistycznej propagandy, jak i odreagowanie PRL-owskiej polityki historycznej, a ponadto wciąż aktualne, choć reinterpretowane spory polityczne sięgające korzeniami okresu międzywojnia. W stulecie zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza z jednej strony, a decyzji o budowie portu w Gdyni z drugiej, warto podjąć próbę obiektywnego i otwartego spojrzenia na bilans II RP, w ramach którego trzeba pochylić się zarówno nad osiągnięciami, sukcesami, jak i porażkami młodego polskiego państwa.

W tym kontekście należy uwzględnić różne płaszczyzny przestrzeni historycznej lat 1918–1939:

  • wymiar polityki wewnętrznej państwa (sejmokracja, autorytaryzm, Bereza, zabójstwa polityczne, dzieło scalenia państwa, prawa kobiet itp.),
  • polityka zagraniczna (od walki o granice po dyplomację Józefa Becka),
  • polityka narodowościowa, pozycja mniejszości etnicznych (też na tle porównawczym),
  • życie kulturalne i naukowe, edukacja i sport (osiągnięcia a prowincjonalizm),
  • życie gospodarcze (od reformy rolnej po COP).

Pojedyncza konferencja i publikacja oczywiście nie wyczerpią tej niezwykle bogatej problematyki, ułatwią jednak dalsze, bardziej pogłębione badania.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 14 sierpnia 2022 r.

Priorytet mają propozycje podejmujące tytułową problematykę „cieniów i blasków” na konkretnych przykładach lub/i w ujęciu syntetycznym. Do udziału zapraszamy nie tylko historyków, lecz także socjologów, antropologów, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin.

Przewidziana jest recenzowana publikacja pokonferencyjna w formie „studiów i materiałów”.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy wyżywienie w dniu konferencji oraz zwrot kosztów podróży w formie honorarium autorskiego. Istnieje również możliwość zarezerwowania noclegu (w indywidualnych przypadkach).

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatora konferencji:

dr hab. Patryk Pleskot

patryk.pleskot@ipn.gov.pl

tel. (22) 860 70 39

 

do góry