Nawigacja

Aktualności

„Przestrzeń szkolna jako miejsce pamięci o zbrodniach sowieckich na Polakach” – wykład dr. Dariusza Gałaszewskiego w ramach konferencji „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach” – Warszawa, 7 kwietnia 2022

7 kwietnia, w auli Komendy Głównej Policji przy ul Orkana 14, w godz. 9.00 -15.00 odbyła się konferencja naukowa pt. „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach”.

Jej współorganizatorami byli: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka. Partnerem - Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Inicjatywa ta, poświęcona zbrodniom ludobójstwa popełnionym w XX wieku na polskich obywatelach, wśród których liczną grupę stanowili przedwojenni funkcjonariusze Policji Państwowej uwięzieni w Ostaszkowie, zamordowani wiosną 1940 r. w Kalininie i pogrzebani w Miednoje, wpisuje się w regulaminowe zadania Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP. Celem nadrzędnym Biura pozostaje bowiem budowanie tożsamości formacji i kształtowanie pozytywnego wizerunku społecznego Policji, jak również prowadzenie działań związanych z upowszechnianiem historii Policji i propagowaniem postaw prospołecznych i patriotycznych.

W trakcie konferencji wygłoszone zostały referaty poświęcone martyrologii polskich policjantów – ofiar zbrodni katyńskiej. Ich autorami są historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, oficerowie Policji, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz stowarzyszeń „Memoriał” i „Rodzina Policyjna 1939”. Odbędzie się również projekcja dokumentalnego filmu „Rozstrzelać Polaków – czyli operacja antypolska NKWD  1937-1938”, autorstwa dr. Tomasza Sommera.

Jednym z prelegentów był dr Dariusz Gałaszewski, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, który zaprezentuje temat „Przestrzeń szkolna jako miejsce pamięci o zbrodniach sowieckich na Polakach”.

  • Konferencja „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach” – Warszawa, 7 kwietnia 2022
  • Konferencja „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach” – Warszawa, 7 kwietnia 2022
  • Konferencja „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach” – Warszawa, 7 kwietnia 2022
do góry