Nawigacja

Aktualności

Ogłoszenie wyników konkursu dla uczniów szkół podstawowych z Mazowsza pt. Armia Krajowa to ja. Życie i działalność gen. Stefana Roweckiego „Grota”

W piątek 19 maja 2023 r. komisja konkursowa oceniała prace w  konkursie dla uczniów szkół podstawowych z Mazowsza pt. Armia Krajowa to ja. Życie i działalność gen. Stefana Roweckiego „Grota”, organizowanym przez Oddział IPN w Warszawie oraz Izbę Pamięci Strzelecka 8.

Przy ocenie prac członkowie komisji uwzględnili następujące kryteria:

  • zawarcie przynajmniej dwóch gatunków prasowych;
  • merytoryczną poprawność treści audycji;
  • zgodność z tematem konkursu
  • innowacyjność i oryginalność;
  •  minimalny czas trwania - 5 minut.

Nagrodzeni:

I nagroda Helena Bosek, (Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek

w Warszawie)

II nagroda Antoni Pszczółkowski, (Szkoła Podstawowa nr 369 im. A. B. Dobrowolskiego w Warszawie)

III nagroda Jan Mielcarz,  (Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego

w Warszawie)

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za uczestnictwo w konkursie!

 

Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy o gen. Stefanie Roweckim „Grocie”, historii powojennej Polski oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap – szkolny – odbył się 1 lutego 2023 roku. Polegał na rozwiązaniu testu wiedzy zawierającego zadania otwarte i zamknięte. Drugi – wojewódzki – na przygotowaniu audycji radiowej zgodnie z kryteriami podanymi w regulaminie.

 

Konkurs zgłoszony do wykazu dającego dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

do góry