Nawigacja

Aktualności

„Ostatni głos wolnej Polski – działalność propagandowa i informacyjna polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego” – konferencja naukowa – Premiera na kanale IPNtv Konferencje, 28 lutego 2023

Działalność propagandowo-informacyjna była jedną z trzech głównych płaszczyzn aktywności polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. W miarę narastającego terroru komunistycznego i słabnięcia oddziałów zbrojnych Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Ruchu Oporu Armii Krajowej, jej rola sukcesywnie rosła. Stawała się jedynym skrawkiem wolności dla zniewolonego społeczeństwa.

Główne kierunki tej aktywności to informowanie o świecie, działalność dokumentacyjna, działalność demaskatorska w odniesieniu do reżimu komunistycznego, działania memoratywne, a także porządkowo-wychowawczo-dyscyplinujące.

Podczas konferencji omówione zostały m.in. akcje Zrzeszenia WiN i ROAK oraz rodzaje prasy konspiracyjnej.

Konferencja zorganizowana została w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN i odbyła się w Izbie Pamięci Strzelecka 8.

Jej premiera na kanalae IPNtv Konferencje odbędzie się we wtorek 28 lutego 2023 r. 

Zapraszamy do oglądania.

PROGRAM

Otwarcie konferencji

PANEL I Moderator: dr Kazimierz Krajewski

 • Działalność BiP KG AK (od połowy 1944 do 19 stycznia 1945), dowództwa DSZ oraz I Zarządu Głównego  WiN – dr Andrzej Chmielarz
 • Działalność propagandowa II i IV Zarządu Głównego  oraz Obszaru Południowego WiN – dr Paweł Fornal (Oddział IPN w Rzeszowie), dr Michał Wenklar (Oddział IPN w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • Działalność propagandowa III Zarządu Głównego  i Obszaru Centralnego WiN – dr Tomasz Łabuszewski (Oddział IPN w Warszawie)
 • Działalność propagandowa eksterytorialnych struktur kresowych (okręgi: wileński, dwa lwowskie i tarnopolski) – dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Oddział IPN w Gdańsku)
 • Dyskusja

 

 

PANEL II Moderator: dr Tomasz Łabuszewski

 • Prasa Okręgu Białostockiego AKO-DSZ-WiN – dr Kazimierz Krajewski, dr Tomasz Łabuszewski (Oddział IPN w Warszawie)
 • Działalność propagandowa Obszaru Zachodniego WiN – dr Alicja Paczoska-Hauke (Delegatura IPN w Bydgoszczy)
 • Działalność propagandowa Okręgu Lubelskiego WiN – dr hab. Dariusz Magier, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Działalność propagandowa Inspektoratu Radzyńskiego DSZ-WiN – dr Mariusz Bechta (Oddział IPN w Warszawie)
 • Dyskusja

 

 

PANEL III Moderator: dr Tomasz Łabuszewski

 • Język opisu rzeczywistości w prasie konspiracyjnej I, II, III i IV Zarządu Głównego  WiN – dr hab. Dorota Jastrzębska-Golonka, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, IPN w Warszawie)
 • Działalność propagandowa Okręgu Rzeszowskiego NOW-NZW – dr Mirosław Surdej (Oddział IPN w Rzeszowie)
 • Prasa Okręgu XV NZW – Michał Ostapiuk (Delegatura IPN w Olsztynie)
 • Prasa Okręgu XVI NZW – dr Kazimierz Krajewski

 

 

PANEL IV Moderator: dr Kazimierz Krajewski

 • Działalność propagandowa Konspiracyjnego Wojska Polskiego – Paweł Wąs (Oddział IPN w Łodzi)
 • Obraz polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w polskiej prasie emigracyjnej – Tomasz Krok (Oddział IPN w Warszawie)
 • Działalność propagandowa ROAK – dr Tomasz Łabuszewski (Oddział IPN w Warszawie)

 

 

Prezentujemy krótkie wypowiedzi związane z tematem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winiety pism konspiracyjnych:

 

 

Ulotki propagandowe podziemia niepodległościowego:

 

do góry