Nawigacja

Aktualności

Uroczystość odsłonięcia popiersia gen. „Nila” podczas święta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie – Rembertów, 19 maja 2023

W Rembertowie podczas święta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej odsłoniliśmy popiersie gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” – patrona tej jednostki.
 
Pomnik ufundowany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie odsłonili dyrektor Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek i dyrektor warszawskiego oddziału IPN dr Tomasz Łabuszewski.
 
– Spotykamy się Rembertowie, w miejscu niezwykle ważnym i szczególnym, które rodzi przesłanie i ostrzeżenie, w miejscu obozu NKWD nr 10. Wcześniej, w czasie okupacji niemieckiej obóz ten był wykorzystywany przez Niemców. To pokazuje, że totalitaryzmy się zmieniają, ale miejsca, w których dokonuje się represji, nie – mówił w przemówieniu okolicznościowym dr Tomasz Łabuszewski. – Wszystko, co zadziało się w Buczy i innych miastach Ukrainy już było. Polacy przechodzili to w latach 1944/45. Działo się to także tutaj, na terenie obozu NKWD nr 10. Dbanie o pamięć o tym jest ostrzeżeniem przed totalitaryzmem niesionym ze Wschodu – kontynuował historyk nawiązując do obecnej sytuacji Ukrainy i toczącej się tam wojny.
 
Uroczystość odbyła się 19 maja 2023 r. w siedzibie Komendy 2. Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Marsa 110 w Warszawie.

Święto jednostki datą nawiązuje do brawurowej akcji żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy 21 maja 1945 r. zaatakowali Obóz NKWD w Rembertowie i uwolnili z niego ponad pół tysiąca więźniów, w zdecydowanej większości żołnierzy i oficerów Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz przedstawicieli cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Dziś na tym terenie znajduje się infrastruktura wojskowa 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.

Regionalna Baza Logistyczna powstała w 2011 r. i od początku swego istnienia dbała o zachowanie pamięci o obozie NKWD i przebywających w nim więźniach. W Sali Tradycji jednostki eksponowana jest wystawa poświęcona historii obozu, a co roku organizuje obchody upamiętniające wydarzenia związane z jego funkcjonowaniem .

Wiedzę o historii tego miejsca jednostka popularyzuje za pośrednictwem Internetu, materiałów filmowych i prelekcji. W 2018 r. dzięki staraniom kadry i pracowników wojska, za zgodą ministra obrony narodowej, 2. Regionalna Baza Logistyczna zyskała jako swojego patrona najbardziej wybitnego spośród wszystkich więźniów obozu – gen. „Nila”, a na dzień święta jednostki wybrano 21 maja.

Tegoroczne obchody miały wyjątkowy charakter, gdyż w 2023 r. przypada 70. rocznica śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, który w marcu 1945 r. był więźniem obozu NKWD w Rembertowie. Stąd został wywieziony na ponad dwuletnie zesłanie do obozu pracy na Syberii, gdzie w nieludzkich warunkach pracował przy wyrębie lasu i transporcie drewna. Wykazał się przy tym chwalebną postawą, ratując od śmierci współwięźniów, kosztem własnego zdrowia i życia.

Jego popiersie zostało odsłonięte w centralnym miejscu jednostki, na rondzie. Pomnik stanowić będzie punkt odniesienia corocznych uroczystości jednostki, miejsce inspiracji i refleksji dla żołnierzy pozostałych jednostek korzystających z infrastruktury 2. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz przyczyni się do popularyzacji wiedzy na temat ciągle mało znanego okresu historii – sowieckiego terroru, którego celem było sprawne zainstalowanie aparatu komunistycznego na terytorium Polski.

Popiersie zostało sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie.

W ramach obchodów Święta Jednostki i Dnia Otwartych Koszar po zakończeniu uroczystości odbył się pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego.

 

 

do góry