Nawigacja

Aktualności

Pod patronatem warszawskiego Oddziału IPN: Międzyszkolna Gra Edukacyjno-Zręcznościowa: Patriotyzm Wczoraj – Dziś – Jutro. Śladami Janka Bytnara „Rudego” – Warszawa

21 kwietnia 2023 r. Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” gościła uczniów z innych ursynowskich szkół podstawowych. Szkoła była organizatorem Międzyszkolnej Gry Edukacyjno-Zręcznościowej: Patriotyzm Wczoraj – Dziś – Jutro. Śladami Janka Bytnara „Rudego”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa, i Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Wydarzenie współorganizowali harcerze ze szczepu 69 WDHiZ im. Bohaterów Monte Cassino, z hufca ZHP Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów. Gośćmi honorowymi, a zarazem członkami komisji konkursowej, byli: Lech Dobroczyński z Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursynów, Andrzej Kryński z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie oraz pwd. Jan Piotrowski HO komendant Szczepu 69 WDHiZ 

 Za przygotowanie stanowisk zadaniowych i dekoracji, a przede wszystkim sprawne przeprowadzenie zadań konkursowych odpowiedzialni byli nauczyciele oraz uczniowie klasy VII A z SP 336. Koordynatorką wydarzenia była zaś Magdalena Wiśniewska.

Konkurs zorganizowany był z okazji święta szkoły, 102. rocznicy urodzin oraz 80. rocznicy śmierci Jana Bytnara „Rudego”. Do zmagań konkursowych, oprócz szkoły organizującej,  przystąpiły: SP  nr  319 im.  Marii Kann oraz SP nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania.

W rywalizacji udział wzięły czteroosobowe zespoły składające się z uczniów klas V-VII. Podczas zmagań uczniowie musieli wykazać się zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami.

W teoretycznej części uczestnikom zadawane były pytania dotyczące życia „Rudego” przed okupacją oraz jego wojennych losów. Szczególny nacisk został położony na znajomość faktów związanych z Akcją pod Arsenałem. Uczestnicy stanęli także przed wyzwaniem pokazania w formie kalamburów akcji organizowanych w ramach małego sabotażu.

Uwaga i skupienie towarzyszyły uczestnikom podczas układania portretów: „Rudego”, „Alka” i „Zośki” oraz  wykonywania polecenia zaszyfrowanego „czekoladką” – popularnym szyfrem używanym przez harcerzy.

Drużyny miały także okazję zmierzyć się z pakowaniem śpiwora, kompletowaniem munduru harcerskiego, bandażowaniem poszkodowanego czy poprawnym zastosowaniem chusty trójkątnej, tzw. samarytanką. Wyzwania konkursowe składały się także z zadań o charakterze sportowym. Uczestnicy musieli wykazać się dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową podczas „rzutu granatem” do celu zawieszonego na bramce, szybkością podczas biegu sztafetowego z przekazaniem meldunku oraz zwinnością i zręcznością na torze przeszkód: „sprawni jak harcerze”. Na każdym stanowisku drużyny mogły uzyskać po 6 punktów, a dodatkowo zwiększyć swoją punktację nawet o 5 punktów, przynosząc ze sobą na to wydarzenie samodzielnie wykonany portret Jana Bytnara.

Uczestnicy świetnie się bawili i sprawnie zaliczyli zadania na dziesięciu stanowiskach konkursowych.

Podczas obrad komisji konkursowej dzieci wraz z opiekunami mogły podziwiać występy artystyczne uczniów szkoły podstawowej 336. Pod przewodnictwem dyrygentki Magdy Majewicz wystąpił chór szkolny w ciekawych aranżacjach takich utworów, jak: „Hej, chłopcy, bagnet na broń”, „Siekiera, motyka, piłka szklanka”, „Sen o Warszawie”, „Dni, których nie znamy”.

Komisja konkursowa  I miejsce przyznała drużynie z SP 336. II miejsce przypadło SP 330, zaś III uzyskali uczniowie z SP 319.

 Uroczyste wręczenie statuetek, dyplomów i nagród rzeczowych, których fundatorami byli Dzielnica Ursynów oraz Instytut Pamięci Narodowej, odbyło się 12 maja 2023 r. w SP 336, podczas uroczystości z okazji święta szkoły. Nagrody przekazane zostały na ręce uczestników, jak też opiekunów zwycięskich drużyn przez zastępcę burmistrza Dzielnicy Ursynów Piotra Zalewskiego, zastępcę burmistrza Dzielnicy Ursynów Klaudiusza Ostrowskiego, naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów Joannę Sienicką oraz p.o. naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie Edytę Gulę.

Przygotowując projekt konkursu o takiej tematyce organizatorzy chcieli oddać hołd bohaterom II wojny światowej, zainteresować uczniów historią oraz zwrócić uwagę na pełne poświęcenia bohaterskie postawy młodych ludzi walczących z okupantem. Poza pokazaniem uczciwej rywalizacji oraz integrowaniem ursynowskich podstawówek celem konkursu było także wypracowanie u młodego pokolenia postaw patriotycznych, jak też ukazanie dobrych tradycji harcerskich, zarówno tych przedwojennych, jak i współczesnych.

 

do góry