Nawigacja

Aktualności

Uroczystość wręczenia medali Reipublicae Memoriae Meritum – Warszawa, 11 października 2023

W środę 11 października 2023 r. w Centralnym Przystanku Historia IPN im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie po raz pierwszy warszawski oddział IPN przyznał medale Reipublicae Memoriae Meritum.

Odznaczenia wręczyli Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN  i Zbigniew Siedlewski, zastępca dyrektora Oddziału IPN w Warszawie.

Medale otrzymali:

 • Irena Biernacka Prezes Związku Polaków na Białorusi Oddział Lida – medal złoty
 • Honorata Gawryłowska (Gawvrylovskiene) koordynator projektów Fundacji Polska360, współorganizatorka obozów dla młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK – medal srebrny
 • Aneta Hoffman Prezes Fundacji Znaki Pamięci – medal złoty
 • Edyta Karakotsoglou Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach – medal srebrny
 • Artur Kondrat Prezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK – medal złoty
 • Krzysztof Krzemiński Prezes Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Mazowiecki – medal brązowy
 • Patryk Markuszewski Fundacja „Nie zapomnij o nas” – medal brązowy
 • Grzegorz Rąkowski – autor kilkudziesięciu książek o tematyce kresowej – medal złoty
 • Remigiusz Stefani – współinicjator i koordynator akcji społecznej „Nie zapomnij o nas, Powstańcach Warszawskich”– medal brązowy
 • Piotr Szakacz Dowódca Szwadronu Rotmistrz kaw. och., Stowarzyszenia Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego – medal srebrny
 • Anna Szarejko – inicjatorka akcji społecznej „Sprzątanie Powązek”, koordynatorka wielu projektów i zbiórek charytatywnych dla kombatantów –  medal brązowy
 • Prof. dr hab. Zdzisław Winnicki – współautor akcji „Wszechnica Polska na Wschodzie”, autor prac poświęconych Kresom Wschodnim oraz Białorusi – medal złoty
 • Dzianis Zvonik Prezes Zarządu Fundacji Wsparcia Historii i Kultury Polskiej – medal brązowy

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu Moniki Polaczek-Przestrzeleckiej (instrument klawiszowy) i Macieja Przestrzeleckiego (skrzypce), podczas którego zaprezentowane zostały utwory polskich kompozytorów, których słuchano w polskich domach w czasie okupacji.Całość poprowadził Andrzej Krusiewicz (lektor), który w trakcie koncertu czytał fragmenty książki „Wspomnienia wojenne” Karoliny Lanckorońskiej.

 

***

Medalem Reipublicae Memoriae Meritum Instytut Pamięci Narodowej honoruje tych, którzy działają na rzecz trwałego upamiętniania wydarzeń i postaci z historii Narodu Polskiego w latach 1917–1990 oraz wspierają IPN w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.

Medal przyznawany jest instytucjom, organizacjom lub osobom fizycznym, które:

 • pracują na rzecz zachowania pamięci o: 

a) ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu,
b) patriotycznych zmaganiach Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem,
c) czynach obywateli dokonywanych na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej

 • angażują się w inicjatywy społeczne mające na celu trwałe upamiętnianie wydarzeń z historii Narodu Polskiego w latach 1917–1990 oraz wybitnych obywateli zasłużonych w walce o niepodległość Państwa Polskiego,
 • wspierają IPN w działalności naukowej, edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej dotyczącej szczególnie ważnych wydarzeń z historii najnowszej,
 • prowadzą społeczną opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi w kraju i poza granicami.

Medal dzieli się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy.

Z inicjatywą nadania medalu mogą wystąpić członkowie komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych i zawodowych. Do zgłoszenia wystarczy przesłanie wypełnionego formularza do właściwego miejscowo oddziału IPN. Wnioskodawca podczas zbierania danych osobowych od kandydata zobowiązany jest do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Relacja PAP

do góry