Nawigacja

Aktualności

Inauguracyjne posiedzenie II kadencji Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Warszawie – Warszawa, 11 października 2023

11 października 2023 r. w Centralnym Przystanku Historia IPN  w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie II kadencji Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W skład Komitetu powołano osoby, które na co dzień mają do czynienia z zagadnieniami miejsc pamięci narodowej i historii.

 

Nominacje prezesa IPN na członków Komitetu otrzymali:

 • Piotr Kudlicki – Przewodniczący Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • Magdalena Merta – Doradca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • dr Piotr Oleńczak – poprzednio Kierownik Oddziału Współpracy Instytucjonalnej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, obecnie KPRM - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • Agnieszka Bogucka – Prezes Stowarzyszenie Wspólnota Polska - Oddział w Warszawie
 • Włodzimierz Domagalski-Łabędzki – Stowarzyszenie Solidarność Walcząca
 • Barbara Jezierska – doradca Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie
 • Tomasz Karasiński – Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”, MUZEUM PAMIĘCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
 • Artur Kondrat – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK
 • dr Kazimierz Krajewski – Prezes Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego ŚZŻAK
 • prof. dr hab. Jeremi Królikowski – Katedra Sztuki Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Krzysztof Krzemiński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Mazowiecki
 • ks. dr Robert Ogrodnik
 • Mariusz Olczak – Dyrektor Archiwum Akt Nowych-
 • dr Jan Tarczyński – Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej
 • mec. Waldemar Gujski – Polskie Towarzystwo Ziemiańskie
 • Katarzyna Utracka – Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Wiesław Johann – prawnik i dziennikarz, nauczyciel akademicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

W imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nominacje wręczył dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek. Następnie odbyła się dyskusja poświęcona miejscom pamięci narodowej na terenie podlegającym Oddziałowi IPN w Warszawie.

Działalność Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej stanowi nawiązanie do Wojewódzkich Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, stanowiących lokalne organy doradcze w zakresie polityki historycznej w okresie istnienia ustawowo zniesionej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, której ustawowe zadania przejął w 2016 roku Instytut Pamięci Narodowej.

do góry