Nawigacja

Aktualności

CALL FOR PAPERS: Międzynarodowa konferencja naukowa „Rachunki za Powstanie Warszawskie (1944–2024). Odpowiedzialność, rozliczenia, sprawiedliwość” – Warszawa, 2–3 października 2024 (Zgłoszenia do 1 sierpnia 2024)

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Rachunki za powstanie warszawskie (1944–2024). Odpowiedzialność, rozliczenia, sprawiedliwość”.

TERMIN KONFERENCJI: 2–3 października 2024 r. (środa–czwartek)

Konferencja mierzy się z trudnym i wielowątkowym tematem rozliczeń z powstaniem warszawskim. Problematykę tę zamierzamy potraktować szeroko. Nie chodzi tu zatem wyłącznie o problem odpowiedzialności i ścigania zbrodniarzy wojennych – zarówno niemieckich nazistów, jak i tych z formacji kolaboranckich – oraz ogólniejszą kwestię niemieckich rozliczeń za masowe mordy i niszczenie miasta, choć oczywiście wątki te pozostają kluczowe. Należy również wziąć pod uwagę konsekwencje polityki Józefa Stalina i postawę Zygmunta Berlinga, a także odpowiedzialność polskich komunistów oskarżających Armię Krajową o „stanie z bronią u nogi”. Interesująca jest ponadto kwestia tego, czy i jak należy rozliczać dowódców AK za decyzję o wszczęciu powstania. Zagadnienia te zamierzamy analizować nie tylko od strony historycznej, lecz także prawniczej i społecznej. Zależy nam zarówno na ujęciach syntetycznych, jak i najbardziej istotnych case studies.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (formularz poniżej) będą przyjmowane do 1 sierpnia 2024 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość doboru tematycznego referatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia ściśle związane z tematem konferencji. Program konferencji zostanie ustalony w połowie sierpnia 2024 r.

Przewidziana jest recenzowana publikacja pokonferencyjna w formie monografii wieloautorskiej. W związku z tym wyselekcjonowani uczestnicy konferencji są zobowiązani do dostarczenia tekstów naukowych opartych na ich wystąpieniach w terminie do 30 listopada 2024 r.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy wyżywienie w dniu konferencji, zwrot kosztów podróży oraz nocleg z 2 na 3 października 2024 r. (jeśli nie są finansowani przez macierzyste instytucje). Istnieje również możliwość zarezerwowania dodatkowego noclegu (w indywidualnych przypadkach).

Pracownicy IPN rozliczają koszty udziału w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Konferencja będzie odbywać się w języku polskim i angielskim.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do:

dr Elżbieta Kowalczyk, elzbieta.kowalczyk@ipn.gov.pl

dr hab. Patryk Pleskot, patryk.pleskot@ipn.gov.pl

do góry