Nawigacja

Aktualności

„Pytania o prywatne listy do Wojciecha Jaruzelskiego z lat 80-tych” – wykład online w ramach cyklu „Warszawskie wędrówki z historią” – 20 lutego 2024

Dlaczego ludzie wysyłali indywidualne listy do gen. Wojciecha Jaruzelskiego? Gdzie obecnie te listy są przechowywane? Czy odzwierciedlają one nastroje społeczne? Jaką  wartość mają te dokumenty dla historyków?

Zachęcamy do obejrzenia wykładu online dr. hab. Patryka Pleskota z cyklu „Warszawskie wędrówki z historią” . Premiera na kanale IPNtv we wtorek 20 lutego 2024 o godz. 17.00

W latach osiemdziesiątych wielu Polaków decydowało się wysyłać indywidualne, prywatne listy do gen. Wojciecha Jaruzelskiego, słusznie uznawanego za najważniejszą osobę w państwie. Wpływały one do kancelarii KC PZPR, Urzędu Rady Ministrów, MON, a od 1985 r. również do kancelarii Przewodniczącego Rady Państwa. Część tej korespondencji Jaruzelski zachował na własny użytek – dziś można je obejrzeć w Archiwum Hoovera.  Nie stanowią one rzecz jasna reprezentatywnej próby pozwalającej na całościową analizę nastrojów społecznych, niemniej odzwierciedla się w nich przynajmniej odprysk opinii Polaków, z którym warto się zapoznać. Co warte podkreślenia, ciekawe poznawczo są nie tylko same listy, lecz także różne adnotacje, podkreślenia czynione przez najbliższych współpracowników generała i jego samego; projekty odpowiedzi itp. W sumie zatem dokumentacja ta przedstawia intrygujący niekiedy obraz postaw autorów listów, a przy tym wskazuje na elementy mechanizmu obsługiwania tego rodzaju kontaktów z obywatelami.

Cykl „Warszawskie wędrówki z historią” organizowany jest przez Oddział IPN w Warszawie w Izbie Pamięci przy ul. Strzeleckiej 8.  Kolejne odcinki w każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 17.00 na IPNtv.

Następny wykład 19 marca 2024 r.

do góry