Nawigacja

Aktualności

„Artyści warszawscy w czasach stalinizmu” – wykład z cyklu „Historia w opowieści ukryta” – Warszawa, 24 kwietnia 2024

Izba Pamięci Strzelecka 8 w Warszawie poświęcona więźniom aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie zaprasza na cykl prelekcji pt. „Historia w opowieści ukryta.”

Celem spotkań jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi aspektami historii stolicy z lat 1939 – 1956.

Po prelekcji jest możliwość zwiedzenia zabytkowych piwnic, w których znajdują się zachowane w formie nienaruszonej ślady po dawnym areszcie WUBP w Warszawie oraz inskrypcje będące dowodem cierpienia ofiar reżymu komunistycznego.

W środę 24 kwietnia 2024 roku odbył się wykład Arkadiusza Serwy pt. „Artyści warszawscy w czasach stalinizmu”.

Prelegent opowiedział o historii warszawskich artystów, którzy po zakończeniu niemieckiej okupacji musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Po wojnie środowisko teatralne postanowiło pociągnąć do odpowiedzialności prawnej i moralnej aktorów współpracujących z Niemcami. Wydawane wówczas przez Związek Artystów Scen Polskich wyroki bywały niesprawiedliwe i powodowały, że niektórzy do końca życia musieli zmagać się z piętnem kolaboranta.

Wraz z nadejściem w Polsce stalinizmu stanęli przed kolejnym wyborem, tym razem dotyczącym akceptacji bądź odrzucenia nowej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej, co nie pozostawało bez wpływu na ich dalszą karierę zawodową.

Zainteresowanych kolejnymi wykładami prosimy o kontakt telefoniczny - 22 270 15 42 lub mailowy arkadiusz.serwa@ipn.gov.pl.  

do góry