Nawigacja

Aktualności

Seminarium „Spacerkiem po Warszawie”. Miasto, którego już nie ma – Warszawa, 5 października 2017

Dwunasta edycja wykładów prezentujących różnorodność stylistyczną architektury Warszawy na przestrzeni XIX i XXI w. Tym razem ideą przewodnią będzie historia miasta, którego nie ma. Przyjrzymy się obiektom oraz założeniom architektonicznym i urbanistycznym (gmachy użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, architektura sportowa i rekreacyjna, architektura mieszkaniowa, obiekty kultu, ulice i place), które z różnych przyczyn, nigdy nie zostały zrealizowane (lub też odrzucono ich wersje alternatywne), zostały zniszczone lub nie zostały odbudowane – od drugiej połowy XIX w., przez wojnę i lata Polski Ludowej, aż po czasy współczesne. Zaprezentujemy miejsca zniszczone przez zaborców i okupantów (po Powstaniu Styczniowym i w czasie II wojny światowej: podczas wojny obronnej 1939 r., w czasie wyburzania terenów getta, czy też po wybuchu Powstania Warszawskiego). Część spośród prezentowanych budynków przestała istnieć w czasach pokoju – zostały rozebrane ze względów politycznych i ideologicznych bądź też komercyjnych, zwalniając miejsce pod nową zabudowę.

Seminarium adresowane jest do przewodników miejskich, nauczycieli historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, studentów kierunków humanistycznych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością wykorzystania podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego w nowej formule, sprawdzającej umiejętność analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury, np. z architektury. Proponujemy siedem spotkań w cyklu comiesięcznym odbywających się od października 2017 r. Udział w seminarium – jako formie doskonalenia zawodowego – może zostać potwierdzony pisemne.

W czwartek 5 października br. odbyło się spotkanie na temat:  Niezrealizowane projekty: lata 1865–1914 (część 1)

 1. Wstęp – pierwsze konkursy architektoniczne i niezrealizowane projekty lat 1830–1864 (Zamek, katedra, kościoły, synagogi, Pałac Saski, Sąd Kryminalny, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie)
 2. Alternatywne wersje projektu kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 50 autorstwa Juliana Ankiewicza (1865–1866)
 3. Synagoga na Tłomackiem – projekty konkursowe (1875)
 4. Projekt gmachu „Ateneum” J.P. Dziekońskiego i F. Braumana (1880)
 5. Muzeum Rybactwa, Karol Kozłowski (1881)
 6. Projekt gmachu Hipoteki, Kazimierz Loewe (1881)
 7. Hala targowa na Mirowie, Stefan Szyller (1887)
 8. Kościół św. Michała Archanioła i św. Floriana, projekty konkursowe (1888)
 9. Nowy Dworzec Wiedeński – projekty konkursowe i pokonkursowe (1891–1894)
 10. „Zachęta” – projekty konkursowe (1894)
 11. Hotel Bristol – projekty konkursowe i pierwsza wersja wykonawcza Władysława Marconiego, (1898–1899)
 12. Kamienica Karszo-Siedlewskich przy pl. Trzech Krzyży – projekt konkursowy (1900)
 13. Kamienica Jankowskiego, Marszałkowska 130 – projekty konkursowe (1900)
 14. Dworzec Centralny – projekt Czesława Domaniewskiego (1900)

Kolejne spotkania:

 • Niezrealizowane projekty: lata 1865–1914 (część 2) – 16 listopada 2017
 • Niezrealizowane projekty: dwudziestolecie międzywojenne – 21 grudnia 2017
 • Niezrealizowane projekty: lata 1945–1989 (część 1) – 2018
 • Niezrealizowane projekty: lata 1945–1989 (część 2)
 • Niezrealizowane projekty: po roku 1989 (część 1)
 • Niezrealizowane projekty: po roku 1989 (część 2)

Wykład:

Jarosław Zieliński, historyk architektury i jeden z najbardziej cenionych współczesnych varsavianistów, autor m.in. wielotomowego Atlasu dawnej architektury ulic i placów Warszawy, albumu Warszawa zburzona i odbudowana, monografii Realizm socjalistyczny w Warszawie. Urbanistyka i architektura, przewodników historycznych i albumów fotograficznych po stołecznych dzielnicach, a także szeregu artykułów dotyczących historii i dziedzictwa Warszawy publikowanych m.in. na łamach „Stolicy” i „Spotkań z Zabytkami”. Ostatnio wydał Pałac Kultury i Nauki, Złota 44 i inne warszawskie niebotyki oraz wspólnie z Jerzym S. Majewskim Spacerownik po żydowskiej Warszawie.

Miejsce spotkań:

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa

Koordynator projektu:

Sławomir Stępień, tel. (22) 860-70-50, slawomir.stepien@ipn.gov.pl

do góry