Nawigacja

Aktualności

„Wydarzenia marcowe 1968” – wykład prof. Jerzego Eislera i pokaz filmu na Politechnice Warszawskiej – Warszawa, 3 marca 2018

W sobotę 3 marca br. w auli Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (ul. Rektorska 4) prof. Jerzy Eisler, dyrektor Oddziału IPN w Warszawie wygłosił referat „Wydarzenia marcowe 1968”. Wystąpienie historyka uzupełnione zostało pokazem filmu o Marcu 68, przygotowanego przez Sławomira Stępnia z Oddziału IPN w Warszawie w oparciu o materiały z archiwum IPN (archiwalne nagrania Służby Bezpieczeństwa z tamtego okresu).

Wykład i projekcja były elementem wydarzenia zatytułowanego „Studenci Wydziału Elektroniki – 50 lat później”, zorganizowanego na Politechnice Warszawskiej przez Stowarzyszenie Absolwentów. W uroczystości wzięło udział ponad dwustu pięćdziesięciu absolwentów Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej studiujących w latach 60-tych XX wieku, a także prof. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor PW. Wystąpienia prof. Eislera wysłuchali żyjący uczestnicy i świadkowie tamtych zdarzeń. Była to okazja do wspomnienia niezłomnej postawy ówczesnego Dziekana Wydziału – prof. Stanisława Sławińskiego, który zapobiegł wkroczeniu na teren gmachu Elektroniki funkcjonariuszy Milicji i SB. W ten sposób uratował przed aresztowaniami wielu ukrywających się studentów, wcześniej biorących udział w pacyfikowanych demonstracjach.

 

 

do góry