Nawigacja

Aktualności

„Biało-czerwony szlak »Moja Niepodległa«” – projekt Instytutu Pamięci Narodowej

W 100. rocznicę odrodzenia się Rzeczypospolitej Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje wiele przedsięwzięć edukacyjnych, jednym z nich jest ogólnopolska akcja „Biało-czerwony szlak. Moja Niepodległa”. 

 

 

21 maja 2018 r. jednocześnie w kilkunastu miastach w całym kraju, uroczyście została otworzona wystawa „Ojcowie Niepodległości”.

Ekspozycja prezentuje liderów walki o wolną Polskę z 1918 r.: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Na wystawie znajdziemy także kalendarium najistotniejszych wydarzeń w procesie odradzania się niepodległej Polski oraz kopie najważniejszych dokumentów, związanych z 11 listopada 1918 r. Korzystając ze specjalnej mapy można prześledzić, jak w latach 1918-1921 zmieniały się granice II Rzeczypospolitej. 

Ekspozycja ma być prezentowana w wielu ośrodkach na terenie całego kraju. Na Mazowszu jako pierwsza na „Biało-czerwonym szlaku. Moja Niepodległa ” znalazła się Ostrołęka.

W poniedziałek 21 maja o godz. 12.00 w Ostrołęckim Centrum Kultury przy ul. Inwalidów Wojennych 23 nastąpiła oficjalna inauguracja wystawy „Ojcowie Niepodległości”. Partnerem przedsięwzięcia jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W wernisażu udział wzięli m.in. Janusz Kotowski – prezydent Ostrołęki, Marcin Grabowski – kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, dr Dariusz Gałaszewski – naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, Andrzej Sosnowski – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Jerzy Grabowski – przewodniczący Rady Miasta Ostrołęka, infułat Zygmunt Żukowski – proboszcz parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, ks. kan. Jan Świerad oraz Marian Krupiński i Krzysztof Winiarski – radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Obecnie wystawę można obejrzeć w Radomiu w holu głównym Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53 (20.06–11.07.2018 r.).

W kolejnych miesiącach ekspozycja była prezentowana w Płocku (25.07–3.08.2018 r.), Ciechanowie (08.08–29.08.2018 r.), Siedlcach (03.09–24.09.2018 r.), Warszawie i Grodzisku Mazowieckim (1–18.12.2018 r.).

Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi na wystawie bohaterami naszej Niepodległości.

Wystawa „Ojcowie Niepodległości” jest jednym z najważniejszych projektów IPN poświęconych upamiętnieniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Część wstępna ekspozycji zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa.

W głównej części zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Jako specjalny dodatek do wystawy stworzony został również komplet zakładek magnetycznych prezentujących poszczególnych bohaterów wystawy.

Autorzy wystawy: dr Zofia Fenrych, Mateusz Lipko. Współpraca: Grzegorz Czapski, Maciej Frycz, Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, dr Paweł Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja.

Konferencja IPN „Biało-czerwony szlak »Moja Niepodległa«” w Warszawie i otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości” w Węgrowie – 21 maja 2018

 

 

do góry