Nawigacja

Aktualności

Jesienne spacery z historią. Cmentarz Wojskowy na Powązkach – wrzesień–październik 2018

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie zaprasza na niezwykłe spacery po Powązkach Wojskowych.

W wakacje odbyły się trzy spotkania (7 i 29 lipca oraz 11 sierpnia br.).  Po jednej z najstarszych warszawskich nekropolii oprowadziła dr Anna Maria Adamus z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania nietypowych wykładów o historii Polski po 1918 r. Zwiedzanie grobów i pomników było okazją do głębszego zrozumienia najważniejszych wydarzeń w naszych najnowszych dziejach. Podczas spaceru 29 lipca uczestnicy odwiedzili przede wszystkim groby bohaterów Powstania Warszawskiego, a 11 sierpnia mogiły żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej.

Spacery po Powązkach Wojskowych cieszą się dużym zainteresowaniem. Na prośbę wielu osób zorganizowaliśmy również jesienne spotkania. Jedno z nich odbyło się w sobotę 15 września br., a kolejne  13 października br.

 

Do dziś dnia cmentarz ten kryje wiele tajemnic związanych z pochówkami żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej, bohaterów wojny polsko-bolszewickiej, konspiracji niepodległościowej z okresu II wojny światowej, Powstania Warszawskiego, ale także komunistów – zarówno pierwszych sekretarzy PZPR, jak i oprawców z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

W czasie II wojny światowej Niemcy w wydzielonej części cmentarza utworzyli cmentarz wojenny, na którym m.in. został pochowany jeden z największych katów Warszawy gen. SS Franz Kutschera. Komuniści, budując po wojnie panteon swoich bohaterów, przenieśli nie tylko najważniejszy symbol przedwojennych Powązek znajdujący się w Alei Głównej, czyli pomnik wojny polsko-bolszewickiej, lecz także grób jednego z najwybitniejszych piłsudczyków – Walerego Sławka.

Na cmentarzu znajdują się też liczne symboliczne groby, takie jak „Dolinka Katyńska”, i  miejsce potajemnych pochówków, czyli „Łączka”, związane z ofiarami reżimu komunistycznego zamordowanymi w ZSRS i w więzieniu mokotowskim w Warszawie w latach 1948–1956. Intensywne prace ekshumacyjne prowadzone przez zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka mają na celu m.in. odnalezienie szczątków rtm. Witolda Pileckiego oraz gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy

do góry