Nawigacja

Aktualności

Dyskusja wokół książki „Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL 1952–1989” – Warszawa, 11 grudnia 2018

We wtorek 11 grudnia 2018, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie odbyło się spotkanie promujące książkę „Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL 1952-1989”. W dyskusji udział wzięli: prof. Jerzy Eisler, prof. Antoni Dudek oraz dr Michał Siedziako – autor. Rozmowę poprowadził dr Konrad Rokicki.

Książka stanowi wielopłaszczyznową analizę kolejnych wyborów do Sejmu PRL. Autor, wychodząc od charakterystyki systemów wyborczych Związku Radzieckiego i państw strefy radzieckiej dominacji w Europie, charakteryzuje zarówno ich oficjalny wymiar (przepisy prawa, propagandę, rytuały wyborcze), jak i to, co kryło się za wspomnianą fasadą: nieformalne praktyki, manipulacje i fałszerstwa, zakulisową rywalizację i działania aparatu represji. Opisuje kolejne kampanie wyborcze w PRL, społeczną percepcję peerelowskich głosowań, różnego rodzaju formy oporu oraz działania opozycji antykomunistycznej związane z wyborami.

 

do góry