Nawigacja

Aktualności

Pod patronatem IPN: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Sesja Naukowa „Magis quam homo... Świętość i heroizm od starożytności do czasów współczesnych” – Warszawa, 13–15 marca 2019

W dniach 13-15 marca 2019 r. w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Ogólnopolska Sesja Naukowa Magis quam homo... Świętość i heroizm od starożytności do czasów współczesnych. Organizatorem konferencji był Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych, a do grona patronów wydarzenia należeli m.in.: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, Instytut Pileckiego oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja stanowiła część cyklu corocznych trzydniowych konferencji organizowanych przez SKMBH, których zadaniem jest ukazywanie pewnych historycznych zagadnień problemowych w interdyscyplinarnym i międzyepokowym wymiarze.

Celem konferencji było przedstawienie wyników badań uczestników nad tytułowym zagadnieniem, a więc nad różnymi aspektami świętości i heroizmu w dziejach (np. nad ich pewnymi cechami stałymi, nad zmiennością rozumienia tych pojęć w czasie i przestrzeni, żywotami oraz postrzeganiem świętych i szeroko pojętych herosów etc.) a także wspólna dyskusja wokół referatów. Część z paneli była poprzedzona referatami eksperckimi, które zgodzili się wygłosić zaproszeni przez organizatorów pracownicy naukowi UW.

Konferencja cieszyła się zainteresowaniem ludzi zajmujących się wszystkimi epokami, a także licznymi dyscyplinami naukowymi, co pokazuje udział weń historyków, historyków sztuki, filozofów, filologów, politologów, literaturoznawców etc. W spotkaniu wzięli udział zarówno studenci i doktoranci, jak też doktorzy i pracownicy różnych instytucji. Co zadowalające, sesja spotkała się również z zainteresowaniem uczestników nie znających tematu, których, niemal przez cały czas trwania sesji, nie brakowało na sali, a którzy brali też żywy udział w dyskusjach na zakończenie poszczególnych paneli.

Efektem konferencji będzie publikacja pokonferencyjna, w której pojawią się artykuły będące rozwinięciem rozważań prowadzonych przez uczestników wydarzenia. Książka ukaże się najprawdopodobniej w 2020 roku.

 

 

do góry