Nawigacja

Aktualności

Lato w mieście: Warsztaty historyczne „Wojenna odyseja Antka Srebrnego” – zapraszamy do udziału

Od 2015 r. Oddział IPN w Warszawie wydaje komiksy dla dzieci w serii „Wojenna odyseja Antka Srebrnego”. Jest to opowieść o losach Polaków w czasie II wojny światowej ukazana poprzez przygody tytułowego bohatera i jego przyjaciół. Na bazie komiksów powstały także warsztaty, w czasie których uczniowie przebywają tę samą drogę, którą przebył Antek. Uczestnicy dowiadują się o obronie Grodna we wrześniu 1939 r., poznają sytuację Polaków w łagrach i kołchozach, a następnie razem z bohaterami komiksu uczestniczą w formowaniu się Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i walczą w Tobruku oraz pod Monte Cassino. W dalszej części Antek żegna się definitywnie ze współtowarzyszami broni z 2. Korpusu  Polskiego  gen.  Władysława  Andersa,  ląduje  w  Normandii,  gdzie  działa  w  ramach 1. Dywizji Pancernej i bierze udział w bitwie pod Falaise. Kolejnym zagadnieniem jest udział głównego bohatera w największej operacji powietrznodesantowej II wojny światowej, czyli „Market Garden” oraz wyprawa do niemieckiej bazy marynarki wojennej w Wilhelmshaven, na zakończenie dociera do Oberlangen. W dwóch ostatnich zeszytach poznajemy losy Antka po zakończeniu wojny – powrót do kraju z ważnymi zadaniami, brawurową ucieczkę przed prześladującymi go enkawudzistami, a wreszcie spotkanie z rodziną i przyjaciółmi.

Tematy warsztatów:

1. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Obrona Grodna

2. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Ucieczka z nieludzkiej ziemi 1940 r.

3. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Szczury Tobruku

4. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Bitwa pod Monte Cassino 1944 r.

5. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Kocioł Falaise 1944 r.

6. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Operacja Market Garden

7. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Kierunek Wilhelmshaven

8. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. Na partyzanckich ścieżkach 1946 r.

9. Wojenna odyseja Antka Srebrnego. W matni 1946 r.

Warsztaty są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4–6), trwają 90 min.

Oprócz komiksów wydano grę planszową pod tym samym tytułem. Pracownicy IPN mogą poprowadzić zajęcia także na podstawie gry – gracze poznają dzieje Polaków w czasie II wojny

światowej i przebywają tę samą drogę, co bohaterowie komiksu.

Zapraszamy do udziału grupy zorganizowane w ramach akcji „Lato w mieście” w Warszawie i na Mazowszu.

Informacje i zapisy:

Edyta Gula, tel. (22) 860 70 47, e-mail:edyta.gula@ipn.gov.pl

 

do góry