Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Warszawie dotyczący stwierdzenia nieważności orzeczeń wydanych w okresie stanu wojennego wobec osób represjonowanych za działania opozycyjne

Iwona Spałek
Data publikacji 13.01.2022

Warszawa, 13 stycznia 2022 r.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie informuje, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego prowadzi działania prawne mające na celu stwierdzenie nieważności orzeczeń sądów oraz byłych kolegiów ds. wykroczeń, które zapadły w Warszawie i na terenie dawnego województwa stołecznego wobec osób podejmujących tego typu działania w okresie obowiązywania stanu wojennego.

Osoby pokrzywdzone wydanymi w tych sprawach orzeczeniami sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń, które nie uzyskały jeszcze stwierdzenia ich nieważności, proszone są o kierowanie korespondencji do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, 00-207 Warszawa Pl. Krasińskich 2/4/6, tel. 22-860-70-79, faks 22-860-70-71, mail: komisja.warszawa@ipn.gov.pl.

Wszelkie działania prokuratora w tej kategorii spraw są prowadzone z urzędu i nie wiążą się z kosztami ponoszonymi przez osoby pokrzywdzone.   

prok. Marcin Gołębiewicz

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Warszawie

do góry