Nawigacja

Komunikaty

OKŚZpNP w Warszawie zakończyła śledztwo w sprawie stosowania w latach 1949–1950 przez funkcjonariuszy PUBP w Płocku represji wobec Mieczysława Tomasza N.

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 27.05.2013

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. zakończyła śledztwo w sprawie stosowania w latach 1949–1950 przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku wobec aresztowanego Mieczysława Tomasza N. represji polegających na fizycznym i moralnym znęcaniu się, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności pokrzywdzonego do określonej grupy politycznej.

W toku śledztwa ustalono, że jednym z funkcjonariuszy, który w okresie od dnia 10 czerwca 1949 r. do czerwca 1950 r., m.in. w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku, stosował przemoc – fizycznie i psychicznie znęcał się nad pozbawionym wolności Mieczysławem Tomaszem N., był oficer śledczy tamt. PUBP Stanisław O. Wykorzystując stosunek zależności od siebie w trakcie śledztwa Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Warszawie, w czasie trwających przesłuchań, odbywających się wielokrotnie w porze nocnej, bił pokrzywdzonego do momentu utraty przez niego przytomności, raził prądem, zmuszał do przebywania w piwnicy w wodzie, przebywania w małej celi i spania na posadzce, w celu uzyskania wyjaśnień określonej treści, co było przejawem represji wobec pokrzywdzonego w związku z faktem prezentowania przez niego określonych poglądów politycznych. Pociągnięcie w/w sprawcy czynu do odpowiedzialności karnej nie było jednak możliwe z uwagi na jego śmierć. Przedmiotem tego śledztwa objęto także przypadki stosowania przez funkcjonariuszy służby więziennej przemocy wobec pozbawionego wolności Mieczysława Tomasza N. w okresie czerwca 1949 r. do czerwca 1950 r., tj. w czasie pobytu w więzieniu w Płocku oraz w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.     

W niniejszej sprawie uznano, że przestępstwa popełnione przez funkcjonariuszy PUBP w Płocku oraz funkcjonariuszy więziennictwa w stosunku do Mieczysława Tomasza N. wyczerpują obok znamion zbrodni komunistycznej, także znamiona zbrodni przeciwko ludzkości.

p. o. naczelnika OKŚZpNP w Warszawie
Marcin Gołębiewicz

do góry