Nawigacja

Komunikaty

OKŚZpNP w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące przestępstw, jakich dopuścili się w 1947 r. funkcjonariusze państwa komunistycznego wobec członków WiN-u – Józefa W. i Stanisława J.

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 30.04.2013

W dniu 25 marca 2013 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie zakończyła śledztwo o sygnaturze S 48/12/Zk, dotyczące szeregu przestępstw, stanowiących zbrodnie komunistyczne i zbrodnie przeciwko ludzkości, jakich dopuścili się w roku 1947 funkcjonariusze UB, funkcjonariusze Wydziału Specjalnego Komendy MO w Otwocku, prokuratorzy wojskowi i sędziowie wojskowi, wobec dwóch członków WiN-u – Józefa W. i Stanisława J.

Przestępne działanie wymienionych funkcjonariuszy państwa komunistycznego polegało na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad ówczesnymi podejrzanymi, bezprawnym pozbawieniu ich wolności poprzez nieprzedłużenie przez prokuratora tymczasowego aresztowania, a także bezprawnym pozbawieniu wolności w wyniku nieuchylenia aresztu wyżej wymienionych, pomimo upływu jego terminu, i skazanie Józefa W. na karę śmierci, zmienioną przez Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie, jako sąd II instancji, na karę 15 lat więzienia, oraz skazanie Stanisława J. na karę śmierci, zmienioną najpierw decyzją Prezydenta RP z dnia 7 sierpnia 1947r. na karę dożywotniego więzienia, a następnie postanowieniem Zgromadzenia Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie na karę 8 lat więzienia.

Umorzenie śledztwa nastąpiło z powodu śmierci ustalonych sprawców i niewykrycia pozostałych sprawców.

do góry