Nawigacja

Komunikaty

Komunikat w związku z artykułem „IPN nie chce informacji o stalinowskich zbrodniach”, jaki ukazał się 10 lipca br. w „Gazecie Polskiej Codziennie”

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 10.07.2015

S 38/04/Zk

W związku z artykułem pt. „IPN nie chce informacji o stalinowskich zbrodniach”, jaki ukazał się 10 lipca br. w „Gazecie Polskiej Codziennie”, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie informuje, że w toku śledztwa w sprawie Zbrodni Katyńskiej postanowieniem z 30 czerwca 2015 r. oddalono wniosek dowodowy pokrzywdzonego Piotra Woyciechowskiego o przesłuchanie wskazanego przez niego świadka na okoliczność wiedzy tej osoby o polskich jeńcach wojennych przetrzymywanych w 1940 r. w obozie jenieckim w Kazachstanie i ich eksterminacji na terenie Kazachstanu.

Przesłanką oddalenia wniosku był fakt, że okoliczność mająca być udowodniona nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy Zbrodni Katyńskiej – brak jest podstaw do wiązania istnienia obozu jenieckiego w Kazachstanie i dokonania mordu na tych jeńcach z eksterminacją polskich obywateli, dokonaną na podstawie uchwały Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), podjętej w Moskwie w dniu 5 marca 1940 r. Ofiarami Zbrodni Katyńskiej stali się jeńcy wojenni w liczbie nie mniejszej niż 14 463 osób, którzy byli przetrzymywani w „specjalnych obozach” jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, oraz zamordowani obywatele polscy – osoby cywilne w liczbie nie mniejszej niż 7 305, aresztowani i osadzeni w więzieniach na terenach okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej (tereny określane w nazewnictwie ZSRR jako tzw. Zachodnia Ukraina i Zachodnia Białoruś).

Jednocześnie w postanowieniu o oddaleniu wniosku dowodowego zawarto stwierdzenie, że informacje o utworzeniu na terenie Kazachstanu obozu dla polskich jeńców wojennych i ich eksterminacji tam w 1940 r. „zostaną procesowo wyjaśnione w odrębnym postępowaniu karnym, wdrożonym w Oddziałowej Komisji w Warszawie”. W dniu 1 lipca br. zostało zarejestrowane postępowanie karne o sygn. S 49/15/Zk, w ramach którego sprawa eksterminacji w 1940 r. jeńców z obozu w Kazachstanie będzie procesowo wyjaśniana. W tym samym dniu skierowane zostało do Piotra Woyciechowskiego wezwanie do stawiennictwa w tej sprawie do Oddziałowej Komisji w Warszawie, czynność procesowa z udziałem wymienionego została zaplanowana w najbliższych dniach.

Powyższe fakty przeczą twierdzeniu, że Instytut Pamięci Narodowej „nie chce informacji o stalinowskich zbrodniach”.

prok. Marcin Gołębiewicz
Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Warszawie

do góry