Nawigacja

Komunikaty

Komunikat w sprawie pojawiających się w mediach informacji, iż pion śledczy IPN „zlekceważył” informacje Piotra Woyciechowskiego na temat domniemanej zbrodni popełnionej na polskich obywatelach w Kazachstanie

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 23.07.2015

W nawiązaniu do pojawiających się w mediach informacji, iż pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej „zlekceważył” informacje Piotra Woyciechowskiego na temat domniemanej zbrodni popełnionej na polskich obywatelach w Kazachstanie oraz do postępowania prowadzonego od 1 lipca br. sygn. S 49/15/Zk, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie informuje, że po wykonaniu z udziałem Piotra Woyciechowskiego czynności procesowych wszczęto w dniu 22 lipca 2015 r. śledztwo S 49/15/Zk w sprawie domniemanej eksterminacji w 1940 r. w Kazachstanie przez funkcjonariuszy NKWD ZSRR nie mniej niż 4 tysięcy obywateli polskich – żołnierzy Wojska Polskiego, wziętych do niewoli i osadzonych w obozie jenieckim na terenie Kazachstanu. W ramach tego śledztwa podjęte zostaną dalsze działania zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zbrodni, ustalenia tożsamości ofiar, miejsca ich pochówku oraz ustalenia sprawców zbrodni. Przedmiot śledztwa S 49/15/Zk nie wykazuje żadnego związku ze sprawą Zbrodni Katyńskiej, dlatego też podjęto decyzję o wyjaśnieniu podanych przez Piotra Woyciechowskiego okoliczności w odrębnym postępowaniu karnym. 

Mianem Zbrodni Katyńskiej określana jest w prowadzonym przez zespół 3 prokuratorów z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie śledztwie S 38/04/Zk eksterminacja polskich obywateli, dokonana na podstawie uchwały Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), podjętej w Moskwie w dniu 5 marca 1940 r., której  ofiarami stali się jeńcy wojenni w liczbie nie mniejszej niż 14 463 osób, przetrzymywani w „specjalnych obozach” jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz zamordowani obywatele polscy – osoby cywilne w liczbie nie mniejszej niż 7 305, aresztowani i osadzeni w więzieniach na terenach okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej (tereny określane w nazewnictwie ZSRR jako tzw. Zachodnia Ukraina i Zachodnia Białoruś).

prok. Marcin Gołębiewicz
Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Warszawie

do góry