Nawigacja

Komunikaty

Oświadczenie dr. Roberta Spałka, pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 15.09.2015

Bez mojej wiedzy tygodnik „Tylko Polska”, pod red. Leszka Bubla, wydrukował w formie osobnego artykułu fragmenty książki mojego autorstwa „Komuniści przeciwko komunistom”, podpisując publikację moim imieniem i nazwiskiem. Forma całej publikacji sugeruje moją kooperację z pismem.

Oświadczam, że kooperacji takiej nigdy nie podejmowałem i nie podejmuję. Nigdy nie wyrażałem żadnej (ustnej czy pisemnej) zgody na publikowanie jakiegokolwiek mojego tekstu w tej gazecie, nie zawierałem żadnych umów itp.

Do redakcji tygodnika zostało skierowane oficjalne pismo podpisane przez dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie prof. Jerzego Eislera oraz przeze mnie, jako autora książki, z żądaniem zaprzestania druku jej kolejnych części, całość bowiem – zgodnie z anonsem redakcji „Tylko Polska” – ma mieć charakter cyklu.

dr Robert Spałek
gł. specjalista
OBEP IPN w Warszawie

Pliki do pobrania

do góry