Nawigacja

Komunikaty

Śledztwo IPN w sprawie dokumentów ujawnionych w CAW, podlegających ustawowemu obowiązkowi przekazania do zasobu archiwalnego IPN-KŚZpNP

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 08.02.2016


Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, po rozpoznaniu zawiadomień o przestępstwie, złożonych przez Dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej oraz dr hab. Sławomira Cenckiewicza – Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Reformy Archiwów Wojskowych, pełniącego obowiązki Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, w dniu 5 lutego 2016 r. wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie uchylania się od ustawowego obowiązku przekazania do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dokumentów, wytworzonych przez wojskowe organy bezpieczeństwa państwa, w postaci ujawnionych w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie teczek wojskowych akt personalnych o sygn. CAW 1921/03/753, CAW 2344/12/1 i CAW 1912/02/52, to jest o przestępstwo określone w art. 54 ustęp 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. tekst jednolity z 2014 r., poz. 1075, ze zm.).

8.02.2016

Naczelnik Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Warszawie
prok. Marcin Gołębiewicz

do góry