Nawigacja

Komunikaty

Komunikat o przekazaniu przez prokuratora IPN dokumentów zabezpieczonych w domu wdowy po Wojciechu Jaruzelskim

Krzysztof Kapuza
Data publikacji 16.06.2016

15 czerwca 2016 r. Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, na podstawie postanowienia prokuratora IPN w przedmiocie dowodów rzeczowych, przekazał Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej materiały zabezpieczone 29 lutego br. w domu wdowy po Wojciechu Jaruzelskim.

Na przekazane materiały składają się:

  • fragmenty usuniętych z Archiwum MON wojskowych akt personalnych Wojciecha Jaruzelskiego sporządzone odręcznie w dwóch wersjach,
  • kopie stenogramów spotkań w Magdalence z lat 1988-1989,
  • pisma i meldunki kierowane do Wojciecha Jaruzelskiego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Zarząd II Sztabu Generalnego i Wojskową Służbę Wewnętrzną Korespondencja z Urzędu do Spraw Wyznań Szyfrogramy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  • dokumenty proweniencji partyjnej kierowane do Wojciecha Jaruzelskiego, w tym dotyczące stosunków między PZPR a KPZR,
  • notatki służbowe MSW dotyczące niszczenia „tajnej makulatury” w 1990 r.,
  • materiały Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR dotyczące afery „Żelazo”.

Na polecenie Prezesa IPN powyższe materiały, jako podlegające przekazaniu do Instytutu Pamięci Narodowej, zostały włączone do zasobu archiwalnego IPN i poddane archiwizacji.

Prokurator IPN postanowił zwrócić wdowie po Wojciechu Jaruzelskim dokumenty niepodlegające przekazaniu do zasobu archiwalnego IPN.

Dokumenty włączone do zasobu archiwalnego IPN będą udostępniane od 28 czerwca br. w czytelni IPN znajdującej się przy placu Krasińskich 2/4/6 w Warszawie. Z uwagi na remont czytelnia IPN przy ul. Kłobuckiej 21 jest nieczynna. 

Zgodnie z art. 36 ustawy o IPN dokumenty te będą udostępniane w celu prowadzenia badań naukowych oraz w celach dziennikarskich. Osoby ubiegające się o wgląd do tych dokumentów muszą złożyć stosowny wniosek. Formularz dostępny jest pod następującym linkiem: http://ipn.gov.pl/buiad/udostepnianie/wnioski.

Warszawa 16.06.2016

Agnieszka Sopińska-Jaremczak 
Rzecznik prasowy IPN

 
 
do góry