Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi Departamentu Kadr MON gen. dyw. w st. spocz. Andrzejowi W. oraz byłemu dyrektorowi CAW w Warszawie dr Czesławowi Ż.

Barbara Niedzielko
Data publikacji 02.07.2018

29 czerwca 2018 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie skierował do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi Departamentu Kadr MON gen. dyw. w st. spocz. Andrzejowi W. oraz byłemu dyrektorowi Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie dr Czesławowi Ż.

Oskarżonym zarzucono uchylanie się w okresie od dnia 15 maja 2012 r. do dnia 4 stycznia 2016 r. od przekazania do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy o IPN-KŚZpNP, dokumentów archiwalnych, wytworzonych przez byłe wojskowe organy bezpieczeństwa państwa.

Zarzucane oskarżonym w akcie oskarżenia czyny zakwalifikowano jako występki, które wyczerpują znamiona art. 54 ust. 2 ustawy o IPN-KŚZpNP. Czyny te są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8.

Warszawa, dnia 2 lipca 2018 r.

Naczelnik Oddziałowej komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie
prok. Marcin Gołębiewicz

 

do góry