Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w stopniu gen. bryg. M.O., Ryszardowi M.

Anna Cisek
Data publikacji 23.07.2018

W dniu 20 lipca 2018 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w stopniu gen. bryg. M.O., Ryszardowi M., który jako wicedyrektor byłego Departamentu VII Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, działając w strukturach systemu państwa totalitarnego, posługującego się na wielką skalę terrorem dla realizacji celów politycznych i społecznych, w okresie od sierpnia 1954 r. do sierpnia 1955 r., nie dopełniał obowiązków w zakresie kontroli zasadności i terminowości podejmowanych w tym zakresie czynności procesowych, w przebiegu śledztwa przeciwko Bogusławowi H., skutkujących bezprawnym pozbawieniem wolności pokrzywdzonego, łącznie trwającym w niniejszej sprawie niespełna 10 lat.

Bogusław H. pozostawał w warunkach izolacji pod zarzutami działania w strukturach organizacji „Miecz i Pług” oraz współpracy z „hitlerowskimi władzami bezpieczeństwa na odcinku fizycznego wyniszczenia działaczy organizacji lewicowych”. Do zwolnienia pokrzywdzonego z więzienia, w stanie inwalidztwa, doszło po jego uniewinnieniu przez Sąd Najwyższy.

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.     

Czyny zarzucone oskarżonemu zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

 

prok. Marcin Gołębiewicz

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie

Warszawa, dnia 20 lipca 2018 r.

 

 

 

do góry