Nawigacja

Komunikaty

Wyrok w sprawie byłego Wicedyrektora Departamentu VII Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie

Barbara Niedzielko
Data publikacji 19.10.2018

Warszawa, dnia 19 października 2018 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, wyrokiem z dnia 12 października 2018 roku, uznał oskarżonego Ryszarda M. byłego Wiceministra, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w stopniu gen. bryg. M.O., za winnego tego, że jako Wicedyrektor Departamentu VII Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie – funkcjonariusz państwa komunistycznego, działając w strukturach systemu państwa totalitarnego posługującego się na wielką skalę terrorem dla realizacji celów politycznych i społecznych, w okresie od sierpnia 1954 roku do sierpnia 1955 roku, nie dopełniał obowiązków w zakresie kontroli zasadności i terminowości podejmowanych w tym zakresie czynności procesowych, w przebiegu śledztwa przeciwko Bogusławowi H., skutkujących bezprawnym pozbawieniem go wolności łącznie trwającym w niniejszej sprawie prawie 10 lat i zwolnieniem go, po uprzednim uniewinnieniu przez Sąd Najwyższy od popełnienia zarzucanych mu czynów, uczestnicząc tym w stosowaniu represji wobec pokrzywdzonego z powodu jego wcześniejszej, agenturalnej działalności w strukturach organizacji „Miecz i Pług” i podejrzeń o współpracę z „hitlerowskimi władzami bezpieczeństwa na odcinku fizycznego wyniszczenia działaczy organizacji lewicowych”, tj. popełnienia przestępstw z art.189 § 2 kk i inne i za to wymierzył mu karę jednego roku pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając jej wykonanie na okres próby wynoszący trzy lata, wymierzył karę grzywny w wysokości 50 stawek po 100 zł oraz obciążył go kosztami i opłatami w sprawie.

Naczelnik
OKŚZpNP w Warszawie
Prokurator Marcin Gołębiewicz

 

do góry