Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa z Wydziału V Komendy Wojewódzkiej MO w Jeleniej Górze Zdzisławowi B. oraz Wiktorowi D.

Barbara Niedzielko
Data publikacji 24.06.2019

W dniu 24 czerwca 2019 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie skierował do Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa z Wydziału V Komendy Wojewódzkiej MO w Jeleniej Górze Zdzisławowi B. oraz Wiktorowi D.

Prokurator zarzucił oskarżonym przekroczenie uprawnień służbowych, polegające na znęcaniu się nad zatrzymanym i doprowadzanym na rozmowy ostrzegawcze działaczu NSZZ Solidarność w Jeleniej Górze, przewodniczącym Komisji Zakładowej w tamtejszej Fabryce Narzędzi – Kazimierzu M., poprzez kierowanie gróźb pozbawienia życia pokrzywdzonego i członków jego rodziny oraz, wbrew wcześniejszym odmowom, zmuszaniu do podjęcia współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w charakterze tajnego współpracownika i stosowanie w tym celu innych działań nękających, czego następstwem było targnięcie się Kazimierza M. w dniu 28 października 1982 r. w Jeleniej Górze na własne życie.

Zarzucane oskarżonym czyny stanowią przestępstwa, określone w art. 231 § 1 kk oraz art. 207 § 3 kk i jednocześnie wyczerpują zmamiona zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Karalność tychże czynów nie uległa przedawnieniu, zagrożone są karami pozbawienia wolności od 2 do lat 12.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2019 r.

prok. Marcin Gołębiewicz
Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu
w Warszawie

do góry