Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko Bogdanowi D. – asesorowi byłego Sądu Wojsk Lotniczych w Warszawie, obecnie pułkownikowi w stanie spoczynku

Barbara Niedzielko
Data publikacji 10.12.2019

9 grudnia 2019 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie skierował do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko asesorowi byłego Sądu Wojsk Lotniczych w Warszawie, obecnie pułkownikowi w stanie spoczynku – Bogdanowi D.

Prokurator zarzucił Bogdanowi D., jako członkowi składu orzekającego w sprawie Edwarda P., popełnienie zbrodni sądowej, poprzez przekroczenie uprawnień i wydanie przez osoby, które zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami prawa nie mogły być członkami składu orzekającego, wyroku z dnia 18 sierpnia 1952 r., skazującego Edwarda P. na karę śmierci.

Orzeczoną wobec pokrzywdzonego karę śmierci wykonano na terenie byłego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa I, przy ul. Rakowieckiej 37. Szczątki Edwarda P. odnaleziono (a następnie zidentyfikowano na podstawie badań genetycznych DNA) w toku prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych, przeprowadzonych w 2014 r. w obszarze tzw. „Łączki” na warszawskim cmentarzu wojskowym na Powązkach.

Czyny zarzucone oskarżonemu wyczerpywały znamiona przestępstwa zabójstwa i przekroczenia władzy i były zabronione w dacie ich popełnienia. Działania oskarżonego prowadzone były w ramach represyjnej polityki państwa komunistycznego dla realizacji celów politycznych i społecznych. Z tych przyczyn objętą aktem oskarżenia zbrodnię sądową zakwalifikowano jako jednocześnie wyczerpującą znamiona zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości. Czyn ten nie uległ przedawnieniu i jest zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat lub karą dożywotniego pozbawienia wolności.

prok. Marcin Gołębiewicz
Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie

Warszawa, dnia 9 grudnia 2019 r.

do góry