Nawigacja

Kontakty

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Warszawie

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Warszawie

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
paulina.plonowska@ipn.gov.pl

adres do korespondencji:
pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa

 

p.o. Naczelnika – Ewa Żaboklicka

Sekretriat
Paulina Płonowska – inspektor
tel. (22) 860 70 60, fax 22 860 70 61
paulina.plonowska@ipn.gov.pl 

Teresa Burawska – specjalista
tel. (22) 860 70 09
teresa.burawska@ipn.gov.pl

Michał Rosenberg – starszy specjalista
tel. (22) 860 70 62
michal.rosenberg@ipn.gov.pl

Tomasz Śleboda – starszy specjalista
(22) 860 70 17
tomasz.sleboda@ipn.gov.pl

Łukasz Bielecki – starszy specjalista
tel. (22) 860 70 65
lukasz.bielecki@ipn.gov.pl 

Piotr Jaźwiński – starszy specjalista
tel. (22) 860 70 64
piotr.jazwinski@ipn.gov.pl

do góry