Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Autentyzm miejsc pamięci i jego rola w budowaniu tożsamości narodowej” – Warszawa, 25 października 2022

  • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Autentyzm miejsc pamięci i jego rola w budowaniu tożsamości narodowej” – Warszawa, 25 października 2022
  • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Autentyzm miejsc pamięci i jego rola w budowaniu tożsamości narodowej” – Warszawa, 25 października 2022
  • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Autentyzm miejsc pamięci i jego rola w budowaniu tożsamości narodowej” – Warszawa, 25 października 2022
  • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Autentyzm miejsc pamięci i jego rola w budowaniu tożsamości narodowej” – Warszawa, 25 października 2022
  • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Autentyzm miejsc pamięci i jego rola w budowaniu tożsamości narodowej” – Warszawa, 25 października 2022
  • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Autentyzm miejsc pamięci i jego rola w budowaniu tożsamości narodowej” – Warszawa, 25 października 2022
  • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Autentyzm miejsc pamięci i jego rola w budowaniu tożsamości narodowej” – Warszawa, 25 października 2022
  • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Autentyzm miejsc pamięci i jego rola w budowaniu tożsamości narodowej” – Warszawa, 25 października 2022

We wtorek 25 października 2022 r. w Izbie Pamięci na Strzeleckiej 8 w Warszawie odbyła się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Autentyzm miejsc pamięci i jego rola w kształtowaniu tożsamości narodowej” zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie.

Celem obrad była wymiana wiedzy i doświadczeń na temat roli autentyzmu miejsc pamięci w identyfikowaniu się z własnym narodem, w odczuwaniu z nim więzi emocjonalnej oraz w umacnianiu poczucia odrębności wobec innych narodów.

Konferencja była transmitowana na kanale Youtube warszawskiego oddziału IPN.

Niżej prezentujemy zapisane nagrania:

 

 

 

 

 

 

 

Pojęcie „miejsca pamięci” obecne jest w naukach historycznych co najmniej od kilkudziesięciu lat. Pod tym sformułowaniem rozumiemy przede wszystkim miejsca „o których się wspomina”, zarówno z uwagi na zdarzenia jakie miały tam miejsce, osoby, o których „warto wspominać”, pamiątki materialne – definiujące owe zdarzenia, jak i pamięć społeczną o nich. O „wartości” miejsc pamięci rozumianych poprzez siłę oddziaływania – kreowania i międzypokoleniowej transmisji pamięci w dużym stopniu decyduje jego autentyzm, a także forma związanych z nimi ekspozycji – wzmacniających – porządkujących przekaz.

Do grona licznych w Polsce „miejsc pamięci” związanych najczęściej z II wojną światową całkiem niedawno dołączyły miejsca zbrodni komunistycznych. Są nimi budynki, w których owych zbrodni dokonywano, materialne świadectwa tych zbrodni – głównie w formie inskrypcji pozostawianych przez ofiary, fotografie, dokumenty, relacje. Patrząc na współczesny stan zachowania miejsc pamięci związanych ze zbrodniami komunistycznymi może wydawać się, że znalezienie dla nich czytelnego – spójnego przekazu opowiadającego historię ofiar i katów będzie bardzo trudne. Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach dysponujemy nadal (mimo upływu ponad 70 lat) sporym atutem w postaci autentyzmu, wokół którego można i należy budować narrację. Także widoczny wzrost zainteresowania zwiedzających tego typu miejscami w ostatnich latach skłania do głębszej refleksji nad możliwościami wykorzystania ich w procesie kształtowania poczucia  tożsamości narodowej Polaków.

Na kształtowanie tożsamości narodowej wpływa nie tylko znajomość historii, ale też  język ojczysty, symbole narodowe, religia, literatura i muzyka. Warto jednak zastanowić się nad tym, czy autentyzm miejsc pamięci może być również postrzegany jako czynnik narodowotwórczy.

Patronat medialny: TVP Historia, Dzieje.pl, Historykon.pl, Historia.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry