Nawigacja

Książki – Warszawa

II RP: cienie i blaski. Szkice do bilansu z perspektywy stulecia

  • II RP: cienie i blaski. Szkice do bilansu z perspektywy stulecia
    II RP: cienie i blaski. Szkice do bilansu z perspektywy stulecia

II RP: cienie i blaski. Szkice do bilansu z perspektywy stulecia, red. Patryk Pleskot, Warszawa 2023, 528 s., ISBN 978-83-8229-893-2

Opinia publiczna, a niekiedy i świat naukowy prezentują często uproszczony obraz międzywojennej Polski: bądź jednoznacznie pozytywny, bądź zdecydowanie krytyczny. Oba te podejścia stanowią przejaw (de)mitologizacji II RP. W obu narracjach można odnaleźć realne zjawiska. Bohaterska i zwycięska walka o granice, bezprecedensowe postępy w przezwyciężaniu problemów odziedziczonych po trzech zaborach, wielkie inwestycje, szybki rozwój infrastruktury, odrodzenie kultury i nauki czy budowa pozycji międzynarodowej współistniały z poważnymi kryzysami politycznymi i gospodarczymi, odchodzeniem od demokracji, napięciami narodowościowymi czy trudnymi relacjami z sąsiadami. Rozumiejąc rzeczywistość międzywojnia w całej jej złożoności, warto – z perspektywy stulecia – podjąć próbę obiektywnego i otwartego spojrzenia na II RP, w ramach którego trzeba pochylić się zarówno nad osiągnięciami, jak i porażkami młodego polskiego państwa.

do góry