Nawigacja

Książki – Warszawa

W osaczeniu. Społeczeństwo Płocka i powiatu płockiego w tajnych dokumentach Służby Bezpieczeństwa w latach 1957–1975

Jacek Pawłowicz, W osaczeniu. Społeczeństwo Płocka i powiatu płockiego w tajnych dokumentach Służby Bezpieczeństwa w latach 1957–1975, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, 660 s.

Niniejsza publikacja jest kolejną w tzw. płockiej serii, wydawanej przez Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Wydawnictwem Adam Marszałek, edycji dokumentów dotyczących Płocka i regionu płockiego, a wytworzonych przez „zbrojne ramię” Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – Służbę Bezpieczeństwa. Są to tajne, ściśle tajne i ściśle tajne specjalnego znaczenia dokumenty, których poza wąskim kręgiem funkcjonariuszy SB nikt nigdy nie miał prawa czytać, a tym bardziej nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. Rzucają one zupełnie nowe, momentami szokujące światło na czasy, w których przyszło żyć płocczanom w latach gomułkowskiej „małej stabilizacji” oraz gierkowskiego „dobrobytu na kredyt”. Prezentowane dokumenty ukazują bezduszny stosunek władz komunistycznych do płocczan, cyniczny i wyrachowany stosunek aparatu PZPR do szeregowych członków tej partii oraz rolę, jaką PZPR odgrywała w strukturach władzy i zniewoleniu płockiego społeczeństwa. Odsłaniają fakty głęboko skrywane przez komunistów, m.in. dotyczące skali inwigilacji przez SB, o życiu religijnym i represjach za działalność religijną, o podejmowanych na terenie miasta działaniach opozycyjnych. Znajdujemy w nich szereg nowych, nieznanych lub zapomnianych informacji o życiu płocczan. W oparciu o nie można odtworzyć „życie codzienne” mieszkańców regionu z lat 1957–1975, lat budowy i rozbudowy największego w kraju kombinatu petrochemicznego – Petrochemii Płockiej.

 

Gdzie kupić publikacje:

Warszawa

do góry