Nawigacja

Książki – Warszawa

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956, Tom 2: Powiat Pułtusk w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956, Tom 2: Powiat Pułtusk w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, Materiały z sesji naukowej „Represje i opór przeciw rządom komunistycznym w powiecie Pułtusk po 1944 r.”,  red. Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Instytut Pamięci Narodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2008, 772 s.

Książka „Powiat Pułtusk w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych” to drugi tom z serii „Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956”. Ta inicjatywa badawcza, podjęta przez historyków z warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wpisuje się w nurt badań regionalnych, które mają dać pełny obraz instalowania rządów PPR-PZPR w terenie i ich systemowych działań prowadzących do zniewolenia społeczeństwa. Powiat pułtuski stanowi teren charakterystyczny dla obszaru całego północnego Mazowsza. Choć zmieniały się nazwy organizacji podziemnych, ludzie trwali tu w szeregach niepodległościowej konspiracji, wierząc, że wywalczą wolność. Przez kilka lat po zakończeniu II wojny światowej panował tu stan wojenny, który odcisnął swoje piętno niepoliczonymi dotąd zbrodniami komunistycznymi, tysiącami aresztowanych i represjonowanych oraz setkami zabitych.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I
1. Podziemie niepodległościowe w powiecie pułtuskim po 1944 roku
2. Działania represyjne UB wobec podziemia i społeczeństwa na terenie powiatu pułtuskiego
3. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Pułtusku w latach 1945–1956 (ludzie – struktury)
4. Wieś w polityce władz komunistycznych w powiecie pułtuskim w latach 1944-1956
5. Organizacja i przebieg wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku w powiecie pułtuskim
6. Działalność PPR-PZPR w powiecie pułtuskim w latach 1944-1954
7. Społeczeństwo powiatu pułtuskiego w raportach władz partyjnych i administracyjnych lat 1945-1950
8. Straty osobowe powiatu pułtuskiego w latach 1944–1952

Część II Aneksy
Aneks nr 1 – Kalendarium akcji zbrojnych podziemia niepodległościowego na terenie powiatu pułtuskiego niepodległościowego latach 1945-1951
Aneks nr 2 – Dokumenty struktur niepodległościowych ROAK, WiN i NZW działających na terenie powiatu Pułtusk
Aneks nr 3 – Dziennik oddziału Jana Kmiołka „Fali”, „Wira”, „Mazurka” 1V 1947-1 III 1951
Aneks nr 4 – Dokumenty wytworzone przez Urząd Bezpieczeństwa, Milicję Obywatelską i Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wykaz skrótów
Bibliografia selektywna
Indeks osobowy
 

 

Gdzie kupić publikacje:

Warszawa

do góry