Nawigacja

Książki – Warszawa

Komuniści w międzywojennej Warszawie

  • Komuniści w międzywojennej Warszawie
    Komuniści w międzywojennej Warszawie

Komuniści w międzywojennej Warszawie, red. Elżbieta Kowalczyk, Warszawa 2014, 496 s. (seria „Warszawa nie?pokonana", tom VIII)

Prezentowana książka jest kolejnym tomem cyklu wydawniczego „Warszawa nie?pokonana", przygotowanym przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Podjęcie tematu Komunistycznej Partii Polski w okresie międzywojennym w badaniach prowadzonych przez Instytutu Pamięci Narodowej jest konsekwencją dotychczasowej działalności tej instytucji. Wielość publikacji na temat okresu PRL powoduje, że coraz częściej pojawia się pytanie o etiologię PPR/PZPR, o jej tożsamość i korzenie. Historia komunizmu powojennego bez odpowiedzi na te pytania okazuje się niepełna i uproszczona. Opublikowane w tej książce artykuły stanowią odpowiedź na część pytań dotyczących działalności komunistów w wymiarze lokalnym – w międzywojennej Warszawie.

SPIS TREŚCI

Wstęp 

Adam Miodowski
Rewolucja październikowa wobec Polaków w Rosji i reakcje na nią lewicy wychodźczej (listopad 1917 – listopad 1918 r.) 

Krystyna Trembicka
Środowisko komunistów wobec odzyskania niepodległości przez Polskę i wojny polsko-bolszewickiej        

Elżbieta Kowalczyk
Struktura Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP

Mirosław Szumiło
Komunistyczny Związek Młodzieży w międzywojennej Warszawie

Eryk Krasucki
W drodze między Warszawą a Moskwą. Typowy życiorys przedwojennego polskiego komunisty na przykładzie losów Mirosława Zdziarskiego (1892–1937)

Robert Spałek
Działalność Wydziału Wojskowego KPP w Warszawie i dzielnicach podmiejskich (1927–1938). Zarys problemu

Mariusz Żuławnik
Eksplozja w Cytadeli 13 X 1923 r. Przyczynek do działalności komunistów w Garnizonie Warszawa

Robert Litwiński
Policja Państwowa wobec ruchu komunistycznego w międzywojennej Warszawie

Wojciech Materski
Wymiana więźniów politycznych pomiędzy II Rzeczpospolitą a Sowietami w okresie międzywojennym (kontekst warszawski)

Zbigniew Zaporowski
Legalna działalność nielegalnej Komunistycznej Partii Polski w Warszawie

Andrzej Chojnowski
Wpływy komunistyczne na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1918–1939

Konrad Rokicki
Wpływy komunistyczne w warszawskim środowisku literackim w okresie międzywojennym

Karol Sacewicz
Wojna na lewicy – pierwsze starcia. Walka o hegemonię w warszawskich radach delegatów robotniczych pomiędzy KPRP a PPS (1918–1919)

Karol Sacewicz
Kilka uwag na temat stosunku KPRP/KPP do PPS w międzywojennej Warszawie

Wojciech J. Muszyński
Miedzy geopolityką a ideologią. Polski ruch narodowy w Drugiej Rzeczpospolitej wobec komunizmu i komunistów – zarys problematyki na przykładzie Warszawy

Ewa Pogonowska
Stosunki w Sowietach oraz stosunki z Sowietami w krzywym zwierciadle „Muchy" i „Cyrulika Warszawskiego" w latach 1926–1934

Albin Głowacki
Komuniści w obliczu nowej rzeczywistości (agresja hitlerowska i sowiecka na Polskę)

Wykaz skrótów
Bibliografia selektywna
Indeks osób

 

Gdzie kupić publikacje:

Warszawa

do góry