Nawigacja

Książki – Warszawa

Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956

Robert Spałek, Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwaniewroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach1948–1956, Instytut Pamięci Narodowej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Warszawa–Poznań2014, 1134 s.

Dyktaturze komunistów nad narodami EuropyŚrodkowo-Wschodniej towarzyszyła walka we własnych szeregach. W Polsce spośródoficerów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wyłoniono w październiku 1948r. tajną grupę, której celem było demaskowanie rzekomych szpiegów zajmującychkierownicze stanowiska w partii i administracji państwowej.

W kręgu oskarżonych i aresztowanych znaleźli się posłowie,członkowie rządu, oficerowie wojska, a także niedawny przywódca polskichkomunistów Władysław Gomułka oraz jeden z jego współpracowników, byływiceminister obrony narodowej Marian Spychalski. Obaj trafili do więzienia. Bezprawniezamknięto na pięć lat w piwnicy podwarszawskiej willi komunizującego architektaHermanna Fielda, obywatela amerykańskiego. Aresztowano też kilku Polaków –przedwojennych współpracowników wywiadu sowieckiego – którzy najpierw działalijako komunistyczne wtyczki w środowiskach inteligenckich II RP, a podczas IIwojny światowej wniknęli do struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Wszyscy,którzy ich znali, znaleźli się w kręgu podejrzanych.

 

Gdzie kupić publikacje:

Warszawa

do góry