Nawigacja

Książki – Warszawa

Pokolenie 82–90. Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Warszawskim we wspomnieniach (1982–1990)

Patryk Pleskot, Robert Spałek, Pokolenie 82–90. Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Warszawskim we wspomnieniach (1982–1990), Warszawa 2011, 448 s. + 64 s. wkładka zdjęciowa (seria „Warszawa nie?pokonana”, tom II)

Są dziennikarzami, politykami, przedsiębiorcami, urzędnikami państwowymi. Ćwierć wieku temu byli studentami Uniwersytetu Warszawskiego, współtworzyli podziemne Niezależne Zrzeszenie Studentów. W książce „Pokolenie 82–90” opowiadają o szarej rzeczywistości lat osiemdziesiątych, w której próbowali odnaleźć swoje miejsce, przełamać panujący powszechnie marazm, zniechęcenie i przeciwstawić się opresyjnej polityce władz. Byli świadkami, uczestnikami i współtwórcami przemian ustrojowych. Wówczas bunt młodości szedł w parze ze sprzeciwem wobec ustroju. Dziś książka opowiadająca o nich jest zarazem głosem w dyskusji o historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

SPIS TREŚCI

1. Dzieciństwo i szkoła
2. W cieniu stanu wojennego
3. Studia i pierwsze kontakty ze studencką opozycją
4. Spadkobiercy Niezależnego Zrzeszenia Studentów – NZS UW im. JP
5. Nowa fala – przełom 1986 r.
6. Unia NZS i Krajowa Komisja Koordynacyjna. „Lewacy” i „narodowcy” (1986–1988)
7. Drugi obieg: druk i kolportaż
8. Akcje, manify, kadrówki, happeningi (1982–1989)
9. Zderzenie z reżimem (1982–1989)
10. Wokół NZS-u
11. Kontakty z zagranicą
12. Ujawnienie: 8 marca 1988 r.
13. Strajki 1988 r.
14. Spór wokół okrągłego stołu i wyborów czerwcowych
15. Co dalej?

do góry