Nawigacja

Książki – Warszawa

Cudzoziemcy w Warszawie 1945–1989. Studia i materiały

Cudzoziemcy w Warszawie 1945–1989. Studia i materiały, red. Patryk Pleskot, Warszawa 2012, 416 s. (seria „Warszawa nie?pokonana” tom IV)

Warszawa czasów „realnego socjalizmu” nie kojarzy się raczej z wielokulturowością i narodowościową egzotyką. Tymczasem – mimo wszystkich ograniczeń ideologicznych, materialnych i cywilizacyjnych – stolica Polski potrafiła przyciągać niezwykle barwne i różnorodne grupy obywateli obcych państw: od sowieckich robotników, przez afrykańskich studentów, niemieckich dziennikarzy i japońskich działaczy związkowych, po uchodźców z NRD, szpiegów-dyplomatów i… arabskich terrorystów. Publikacja zbiorowa Cudzoziemcy w Warszawie 1945–1989. Studia i materiały stawia sobie za cel opisanie tej fascynującej acz mało znanej problematyki.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Młodzież i studenci

Patryk Pleskot, Zagraniczni studenci w stalinowskiej Warszawie

Andrzej Krzywicki, Cudzoziemcy i Polacy na V Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń – Warszawa, 1955 r.

Przemysław Gasztold-Seń, Arabscy studenci w Warszawie po 1956 r.

Rozdział 2. Dyplomaci, dziennikarze i terroryści

Bożena Szaynok, Ambasada Izraela w Warszawie jako obiekt zainteresowania komunistycznych służb specjalnych (1948–1967)

Patryk Pleskot, Inwigilacja zachodnich dyplomatów w Warszawie (1956–1989). Schemat instytucjonalny

Dominik Pick, Zachodnioniemieccy korespondenci w Warszawie (1956–1982)

Przemysław Gasztold-Seń, Międzynarodowi terroryści w Warszawie (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX w.)

Rozdział 3. Robotnicy i uchodźcy

Konrad Rokicki,  Radzieccy robotnicy budujący Pałac Kultury i Nauki

Jan Olaszek, Przystanek Warszawa. Ucieczki z NRD przez Polskę w 1989 r.

Rozdział 4. Instytucje

Grzegorz Berendt, Zarząd Główny Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce wobec cudzoziemców (1950–1989)

Błażej Popławski, Z dziejów pewnego Towarzystwa. O początkach działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Afrykańskiej w Warszawie

Rozdział 5. Case studies

Jerzy Kochanowski, Cudzoziemscy mieszkańcy Warszawy 1945–1956

Robert Spałek, Niecodzienny przypadek Hermana Fielda

Anna Nasiłowska, Japończyk w Warszawie. Yoshiho Umeda w świetle dokumentów MSW

Rozdział 6. „Swój – obcy”. Prasa, propaganda, opinia społeczna

Błażej Popławski, Granice poznania. Wizerunek Afryki Subsaharyjskiej w polskim reportażu 1945–1989

Łukasz Sołtysik, Problematyka Indian północnoamerykańskich w prasie PRL. Rekonesans badawczy

Ewa Nowicka-Rusek, Między wrogością a akceptacją. Postawy Polaków wobec cudzoziemców u schyłku PRL-u

Rozdział 7. Oral history

Katarzyna Madoń-Mitzner, Warszawskie biografie wielonarodowe. Prezentacja projektu

Patryk Pleskot, Nieoczekiwana lekcja patriotyzmu

Wykaz skrótów

Bibliografia

Indeks

do góry