Nawigacja

Książki – Warszawa

Komunistyczne amnestie lat 1945–1947. Drogi do „legalizacji” czy zagłady?

Komunistyczne amnestie lat 1945–1947. Drogi do „legalizacji” czy zagłady?, red. Wojciech J. Muszyński, Warszawa 2012

Niniejszy tom stanowi zbiór studiów omawiających różnorodne aspekty amnestii ogłaszanych przez komunistyczne władze w latach czterdziestych – poczynając od sowieckich wzorów organizowania tego rodzaju przedsięwzięć, zastosowanych rozwiązań prawnych, działalności operacyjnej UB oraz stosunku do tej akcji różnych struktur podziemia niepodległościowego. Autorzy omawiają okoliczności, przebieg i wyniki amnestii w poszczególnych regionach Polski, w tym także na terenie anektowanej przez Związek Sowiecki Wileńszczyzny. Tom posiada także aneks źródłowy zawierający kilkadziesiąt dokumentów – statystyk, przepisów prawnych, odezw i tekstów publicystycznych z tamtej epoki – z których wiele zostało opublikowanych po raz pierwszy.

Praca powstała w ramach centralnego projektu naukowo-badawczego IPN „Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956”.


SPIS TREŚCI

Wstęp

Piotr Niwiński Amnestia jako metoda walki sowieckiego NKWD z polskim podziemiem niepodległościowym na Wileńszczyźnie (1944–1945)

Arūnas Bubnys Litewska partyzantka niepodległościowa wobec amnestii sowieckich w latach 1945–1946. Problem ujawniania się i legalizacji

Przemysław Gasztold-Seń Problemy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w przygotowaniu i realizacji amnestii 1945 i 1947 r.

Tomasz Łabuszewski Amnestia 1945 r. i deklaracja Jana Mazurkiewicza „Radosława”

Wojciech J. Muszyński Podziemie narodowe i komunistyczne amnestie lat 1945 i 1947 – wybrane aspekty

Maciej Korkuć „Ujawnienie nie mniej ryzykowne, jak i nie ujawnienie”. Podziemie niepodległościowe w Krakowskiem wobec akcji amnestyjnej w 1945 r.

Justyna Dudek Amnestia jako środek walki aparatu bezpieczeństwa z podziemiem niepodległościowym na przykładzie Lubelszczyzny

Mirosław Surdej Amnestie i akcja ujawnieniowa na Rzeszowszczyźnie w latach 1945–1956

Alicja Paczoska-Hauke Amnestie z 1945 i 1947 r. jako środek w walce z podziemiem niepodległościowym w województwie pomorskim

Kazimierz Krajewski Gdy nie można złamać podziemia, należy je „rozłożyć”. „Dzikie” amnestie na terenie województwa warszawskiego (1945–1946)

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki „Dzikie” amnestie na przykładzie Związku Zbrojnej Konspiracji na ziemi radomskiej (sierpień–wrzesień 1946 r.). Inspiracje i konsekwencje

Agnieszka Łuczak Ujawnienie oddziału „Dzielnego”/„Kościuszki” jako przykład amnestii lokalnej w Wielkopolsce (jesień 1946 r.)

Marcin Zwolski Amnestie z lat 1945–1956 oraz ich realizacja w więziennictwie. Praktyka ogólnopolska a lokalna specyfika na przykładzie białostockim

Piotr Łapiński Amnestia w 1947 r. na Białostocczyźnie jako próba „rozbrojenia terenu”

Aneksy źródłowe (33 dokumenty)

do góry