Nawigacja

Książki – Warszawa

Rzeczpospolita utracona. Następstwa nazizmu i komunizmu na ziemiach polskich

Rzeczpospolita utracona. Następstwa nazizmu i komunizmu na ziemiach polskich, red. Jerzy Eisler i Konrad Rokicki, Warszawa 2010, 304 s.

Od dwóch lat w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie realizowany jest program badawczy „Rzeczpospolita utracona”. Jego część naukowa miała na celu dokonanie bilansu najrozmaitszych strat poniesionych przez Polskę i Polaków w następstwie okupacji niemieckiej i radzieckiej oraz czterdziestu pięciu lat rządów komunistycznych w naszym kraju. Chodziło zarówno o opisanie oraz zanalizowanie strat bezpośrednich i nieodwracalnych (przede wszystkim ludzkich, jak i – na ile w ogóle można to w miarę precyzyjnie oszacować – materialnych), jak i tych pośrednich, wynikających głównie z faktu, że powojenna Polska znalazła się w strefie bezwzględnej radzieckiej dominacji, co miało wielorakie, długofalowe, nie tylko polityczno-militarne, ale także ekonomiczne, społeczne i kulturowe konsekwencje. Przedstawione to zostało w 13 tekstach, których autorami są historycy oraz przedstawiciele innych nauk humanistycznych i społecznych: politologii, ekonomii, socjologii, etyki i geografii. Wszystkie one, choć w skromniejszym kształcie, były prezentowane w czasie konferencji naukowej w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

SPIS TREŚCI

 • Wstęp
 • Jerzy Eisler, Konrad Rokicki: Rzeczpospolita utracona – w jakim sensie?
 • Eugeniusz Cezary Król: Nazizm i komunizm. Likwidacja polskości – podobieństwa, działania zbieżne i różnice. Spojrzenie na nazizm
 • Andrzej Paczkowski: Dwa totalitaryzmy: nazizm i komunizm wobec Polski i Polaków. Skutki ich agresji i obecności na ziemiach polskich. Spojrzenie na komunizm
 • Tadeusz Wolsza: Druga Wielka Emigracja depozytariuszem tradycji dwudziestolecia międzywojennego na obczyźnie w latach 1939–1989
 • Piotr Madajczyk: Zmiany społeczne w Polsce pod wpływem II wojny światowej
 • Wojciech Materski: Od Polski „lubelskiej” do PRL: geopolityka, ustrój i partia
 • Rafał Stobiecki: Świat komunizmu. Między radzieckim oryginałem a jego polską kopią
 • Grzegorz Węcławowicz: Przemiany struktur społeczno-przestrzennych na ziemiach polskich pod wpływem ideologii nazistowskiej i komunistycznej
 • Hanna Palska: Ideologia komunistyczna a problem inteligencji
 • Leszek K. Gilejko: Między dyktaturą a manipulacją. Świat władzy i świat pracy
 • Krzysztof Kiciński: PRL – system i społeczeństwo
 • Andrzej Szpociński: Transformacje geografii świata kultury w okresie PRL
 • Sławomir Łodziński: Wobec polskiego państwa narodowego. Mniejszości narodowe w Polsce w okresie 1945–1989
 • Małgorzata Ptasińska-Wójcik: Między „Rzeczpospolitą utraconą” a „Rzeczpospolitą na wygnaniu”. Polskie ośrodki życia literackiego na emigracji
 • Wykaz skrótów
 • Indeks osób
   
do góry